S Aquapolom je spokojný už 21 rokov. Prečítajte si rozhovor s pánom Ing. Andrášom

Pomocou našej technológie sme za dlhé roky pôsobenia vysušili už stovky budov a získali tým množstvo spokojných zákazníkov. Pán Ing. Andráš je jedným z nich. Náš prístroj si dal nainštalovať už pred 21 rokmi a stále je nám verný. Čo o nás povedal? Prečítajte si krátky rozhovor s ním.

 

Pán Andráš, spomeniete si ešte, kedy vám bol prístroj Aquapol nainštalovaný?

 Prístroj Aquapol máme v našom dome od roku 1997, vtedy bol náš dom v dezolátnom stave. Bol úplne mokrý a zničený, zabezpečiť sa musel aj staticky.

 

 

Čo sa za ten čas zmenilo? V akom stave sa nachádza váš dom dnes?

Sme spokojní a z hľadiska vlhkosti je náš dom jednoznačne v dobrom stave. Potvrdila sa nám aj dvadsaťročná záruka zachovania suchého stavu. Tento rok je to niečo cez dvadsaťjeden rokov, čo sme spokojnými zákazníkmi Aquapolu.

 

 

Prečo ste si vtedy vybrali na vysušovanie práve metódy Aquapol? 

Vedel som aj o iných možnostiach, nakoľko som stavbár. Presvedčila ma cena oproti iným možnostiam riešenia problému s vlhkosťou a jednoznačne podstatne menšia pracovná náročnosť bez veľkých stavebných zásahov.

 

Mohli by ste našim čitateľom v skratke popísať, ako vo vašom dome prebiehalo vysušovanie?

Na murive sa začali objavovať – kryštalizovať soli a citeľne sa zlepšovala vnútorná klíma. Dnes vlhkosť v dome necítiť vôbec. Náš dom bol vysušený dokonca s dosť veľkou časovou rezervou, takpovediac v predstihu.

 

 

Takže váš objekt bol vysušený v garantovanej dobe. Kedy ste zbadali prvé výsledky vysušovania?

Vizuálne sme prvé zmeny zaznamenali už asi po troch týždňoch od inštalácie, začali vychádzať – kryštalizovať soli. Vysušenie nášho domu trvalo približne jeden rok, pričom už v priebehu pár mesiacov od namontovania Aquapol systému sme zaregistrovali zmeny v dôsledku procesu vysušovania, ako pocitová zmena celkovej klímy a kryštalizovanie solí na murive.

 

 

Vysušovanie u vás prebehlo teda pomerne rýchlo. Boli ste nútení opravovať aj omietky?

Pravdaže, omietky bolo potrebné kompletne sanovať, nakoľko boli vo veľmi zlom stave. Samotné murivo bolo veľmi mokré. Pri odoberaní vzoriek z tehlového muriva, bola odobratá vzorka doslova mazľavá.

 

 

Bolo vám počas obhliadky objektu a pri montáži prístroja Aquapol našimi technikmi všetko dostatočne vysvetlené?

Áno, informácie boli už od začiatku, počnúc obhliadkou a následne počas celého procesu vysušovania, poskytované v dostatočnom rozsahu a zrozumiteľne. Technici chodili pravidelne podľa plánu na kontrolné servisné merania.

 

 

Keby ste mali možnosť znovu sa rozhodnúť, rozhodli by ste sa pre Aquapol?

Som spokojný a nemám žiadne výhrady, takže by som sa určite znova rozhodol pre AQUAPOL.

 

 

Na záver máme na vás už len poslednú otázku: Čo by ste odkázali tým, ktorí stále váhajú využiť dlhoročné skúsenosti Aquapolu?

Aby jednoznačne neváhali, pokiaľ majú obdobný problém ako sme mali my. Výhodami AQUAPOL technológie sú jednoznačne menej náročné riešenia na prácu a stavebné zásahy oproti iným riešeniam. Samozrejme u nás zohrala dôležitú úlohu pri rozhodovaní najmä ekonomická výhoda v porovnaní s finančnou náročnosťou iných možných riešení.