rakúska technoogia Aquapol

Zaručená pomoc pre vlhké múry

Aquapol ponúka bezplatné obhliadky objektov

Ľudia pri kúpe staršieho domu často nerátajú s rôznymi skrytými problémami. Avšak aj staré domy majú svoje čaro. Chce to iba dostatok dobrých nápadov a pri zistení prípadných chýb a nedostatkov aj trochu trpezlivosti. Staršie budovy sa často stávajú obeťou vlhkosti prenikajúcej do múrov zo zeme. Vzhľadom k tomu, že existuje 12 rôznych druhov a príčin vlhkostí, je dôležité ako prvé presne určiť príčinu, preto firma AQUAPOL vykonáva bezplatné obhliadky objektov.

Najvhodnejšiu metódu na odstránenie vlhkosti nájdete len dôkladným prieskumom, ktorý Vám spoľahlivo vykonajú iba odborníci. Vzlínanie zemnej vlhkosti spôsobuje narušenie stability stavby aj zdravotných parametrov interiéru. Väčšina starších rodinných domov má základy z betónu prekladaného kameňom bez základových pásov. Práve v dôsledku chýbajúcich izolácií sa na starších budovách prejavuje kapilárne vzlínajúca vlhkosť.

rakúska technoogia Aquapol

Rakúska technológia Aquapol

Preukázateľné výsledky pri odstránení kapilárnej stúpavosti vody v murive priniesla rakúska technológia AQUAPOL, pri ktorej sa pomocou vytvorenia extrémne slabého magnetického poľa prepolarizuje smer pohybu molekúl vody v kapilárnom systéme stavebných materiálov. Potrebnú energiu zariadenie AQUAPOL získava zo všade prítomného zemského magnetizmu. Inštalácia zariadenia je jednoduchá, nezávislá na poveternostných podmienkach, montáž je možná aj v zimnom období.

Zariadenie sa inštaluje na miesto, ktoré sa zistí priamo pri montáži – na strop v prízemí alebo v suteréne daného objektu. Po inštalácii zariadenia AQUAPOL technik odoberie vzorky z muriva a presnou metódou zistí stupeň jeho vlhkosti. Tieto hodnoty vlhkosti sa zaprotokolujú a vykonávajú sa 4 kontrolné servisné merania vlhkosti. Prvé servisné meranie sa vykoná po 6-7 mesiacoch a stanoví sa doba ďalšieho merania. Takto sa pokračuje až do dosiahnutia suchého normovaného stavu. O skúsenostiach s AQUAPOLOM hovorí pán Filipovič, ktorý ma vysušený dom v Bernolákove technológiou Aquapol: Budova sa nachádzala pred montážou AQUAPOL systému vo veľmi vlhkom stave, sledovali sme tam hlavne plesne na omietkach, ktoré mali tendenciu opadávať. Dnes sa budova nachádza v suchom stave bez vlhkosti a plesní. Proces vysušovania budovy sme spozorovali na omietkachbolo vidieť , ž e steny už neplesnivejú. Aby sme dosiahli suchý stav muriva museli sme splniť ešte sprievodné opatreni a okrem namontovania prístroja a to zateplenie budovy, pretože sa na našom objekte vyskytovala aj ko n d e n z a č n á vlhkosť. Výhodou oproti iným technológiám je to, že je to čistá robota bez hluku a bez rozbíjania. S úspechom AQUAPOL technológie ako aj so servisom a poradenstvom AQUAPOL technikov sme spokojní natoľko, že ju radi budeme odporúčať aj iným.“ Prvým krokom ešte pred začatím sanácie je vlhkostný prieskum muriva, pri ktorom sanačný technik zistí, akým druhom vlhkosti je budova postihnutá. Pokiaľ je dôvodov vlhnutia viac, určí hlavné a vedľajšie príčiny vlhnutia. Na základe výsledkov meraní a zistení pri obhliadke vypracuje pracovník f irmy technickú správu a návrh riešenia. Neváhajte a pridajte sa k množstvu našich spokojných zákazníkov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár