Kapilárna, vzlínajúca základová vlhkosť

Pri chýbajúcej alebo poškodenej vodorovnej izolácii nasáva porézny stavebný materiál do svojho kapilárneho systému základovú vlhkosť.