BIORID

zabraňuje zhromažďovaniu kondenzujúcej vlhkosti a tým už nevzniká žiadny problém s plesňami a hubami.

MIKROPÓRY – TAJOMSTVO ÚSPECHU

BioRid pozostáva z mnohých malých mikropórov. Tie majú funkciu prijímať vznikajúcu kondenzačnú vlhkosť a lámať povrchové napätie vody. Takto sa vlhkosť na mikropórmi vzniknutom veľmi veľkom povrchu rozloží. Vďaka týmto procesom je treba len veľmi málo energie na to, aby sa vlhkosť začala odparovať. Takto je suchý povrch zabezpečený, že netvorí podklad pre žiadne živé organizmy.

 

MENEJ ZNEČISTENIA

BioRid nátery vytvárajú len nízke povrchové napätie materiálu a táto okolnosť je rozhodujúca pri znečistení. Napätia materiálu podliehajú elektrostatickému nabíjaniu a priťahujú špinu ako magnet.

 

BioRid NEŠKODÍ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Oproti bežným náterom proti plesni je pre bezplesňový povrch rozhodujúce nielen nízke množstvo fungicídov, ale tiež zloženie a štruktúra celého materiálu. BioRid rieši problém s plesňami a hubami ešte predtým ako vznikne. BioRid nie je pre ľudí a zvieratá škodlivý.

 

KDE MOŽNO BioRid POUŽIŤ?

Všade tam, kde môže dôjsť k tvorbe plesní a baktérií. BioRid by sa nemal používať, kde je povrch trvalo vystavený účinkom tečúcej vody.

 • Priemysel: mäsiarsky a potravinársky, pivovary, pekárne, papierensky priemysel a iný spracovateľský priemysel.
 • Sklady na potraviny, chladiarne, sklady na obilie atd.
 • Podniky na chov zvierat
 • Podniky na chov prasiat a hydiny, kravíny, stajne.
 • Lode
 • Nakladacie priestory, izby pre personál.
 • Nehnuteľnosti – stropy, kúpeľne, práčovne, pivnice atď.

 

BioRid je výhodným „poistením“ proti škodám spôsobeným plesňami. Náterový systém proti plesniam a baktériám BioRid bol prihlásený k patentovaniu.

Systém pozostáva z:

 1. BioWash – jedinečná kombinácia vysoko efektívnych fungicídov, vyvinutá na sanáciu proti plesniam a baktériám a na plochy s vysokými hygienickými požiadavkami. Vysoko efektívny tu znamená nepatrnú koncentráciu fungicídov a napriek tomu vynikajúcu čistiacu vlastnosť. Bez voľných chlórových a sodných zlúčenín.
 2. BioSeal – pre sacie podklady, fungicídmi vyzbrojený základný náter, ktorý preniká do hĺbky.
 3. BioRid – nánosová hmota bez rozpúšťadiel, ktorá sa nastriekava alebo nanáša pomocou štetca na strop. Neriedi sa. Štandardná farba: biela Tónovanie: je možné disperznými sýtymi farbami

 

NÁVOD NA SPRACOVANIE

BioRid – sanačná súprava proti plesniam

Všeobecné pokyny: BioRid zabraňuje tvoreniu kondenzačnej vlhkosti na povrchu, nenahrádza však izoláciu proti zrážkovej vode alebo vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Najlepšie a najtrvalejšie výsledky dosiahnete pri čo najväčšom veľkoplošnom použití BioRidu. Pri úplnom vymaľovaní miestnosti Bioridom sa zlepší priestorová klíma, nakoľko v BioRide viazaná vlhkosť je pri vetraní lepšie odovzdávaná ako v miestnostiach s konvenčnými nátermi. Náter BioRid teda predstavuje vysokohodnotný povrch, podobný pórovitej tapete. Na oblasti, ktoré nie sú postihnuté plesňami stačí dostatočne pretretie – jednorazový vrstvový nános.

 Pokyny na prídavok náteru BioRid – iné maľovky: Na povrchy nesanované BioRidom môžu byť použité ďalšie maliarske farby, ktoré majú podobnú štruktúru ako BioRid. Prvým pracovným krokom by malo byť podľa návodu v každom prípade odstránenie plesní, aby sa predišlo neskoršiemu zašpineniu novo vymaľovanej plochy. Ako ďalší krok, v prípade, že prvý krok je vykonaný, nasleduje vymaľovanie miestnosti a následne spracovanie BioRidu. Na zabezpečenie funkčnosti BioRidu, nesmie byť náter pretretý a tapetovaný inými materiálmi. Všetky komponenty nesmú byť riedené a musia byť skladované a spracované v nemrznúcom prostredí. Potrebné náradie: špachtľa (príp. drôtená kefa), štetec, valček – dodatočne sa vyžaduje elektrické miešadlo.

KROKY SPRACOVANIA:

BioWash – čistič

Na plochy priamo postihnuté plesňami

1. odstrániť tapety – ak sú

2. BioWash natrieť minimálne 50 cm od postihnutej plochy do každej strany. Cca. 1/8 litra na 1 m2

3. približne 10-20minút nechať pôsobiť

4. ešte vo vlhkom stave odstrániť špachtľou vrstvu plesní (ak je potrebné, tento postup zopakovať)

5. ešte raz plochu natrieť a nechať vyschnúť. Cca. 1/8 l / m2

Pozor! Pri dlhodobejšom kontakte s pokožkou môže dôjsť k podráždeniu. Preto použite ochranné okuliare a rukavice. V prípade zasiahnutia oči, je potrebné vypláchnuť ich dostatočným množstvom čistej vody.

BioSeal – základný náter

Na vytvorenie podkladu – len pri savých podkladoch

6. na pl.novan. plochu naniesť BioSeal, cca. . l / m2

7. cca. 1-2 hodiny nechať vyschnúť

BioRid – náter

Konečný náter – poskytuje hotový povrch

Náter BioRid je potrebné naniesť minimálne 50 cm nad hranicu postihnutej plochy.

8. BioRid treba pred použitím pomaly premiešať. Neriediť! Tónovanie je možné dispergovanými (rozpustným vo vode) sýtymi farbami.

9. Po vrstvách naniesť valčekom alebo štetcom. Minimálne 3 vrstvy. Každú vrstvu je potrebné pred ďalším novým nánosom, podľa teploty, cca. 12 hodín nechať schnúť. Je potrebné naniesť cca. 0,75-1 kg BioRidu na 1 m2, podľa kondenzačného zaťaženia. BioRid vylučuje pri schnutí vodu, preto treba dostatočne vetrať!

10. Náradie umyť čistou vodou.

ZÁRUKA FUNKČNOSTI SYSTÉMU BioRid

KEFA Hightech, Švédsko – výrobca systému BioRid, zaručuje funkčnosť systému BioRid ohľadom na zabránenie tvorby húb a plesní príp. trvalý príjem vlhkosti a jej odovzdávanie v plynnej forme za nasledovných predpokladov:

– Nanášanie systémových komponentov musí prebiehať podľa návodu pre spracovanie sanačného setu BioRid.

– Na 1 m2 je potrebné naniesť minimálne 0,75 – 1 kg BioRidu. Po nanášaní je musí byť postarané o dostatočné kontinuálne vetranie, aby mohol materiál stuhnúť a vyschnúť. Počas tohto časového obdobia nesmie byť BioRid vystavený mrazu alebo silnej tvorbe kondenzačnej vlhkosti. Okrem toho je počas tohto obdobia v miestnosti nevyhnutné pachové zaťaženie.

– V miestnostiach je potrebná denná cirkulácia vzduchu a musí byť zabezpečený cyklický priebeh kondenzačnej a vysušovacej periódy Ošetrené plochy nesmú byť vystavené mechanickému zaťaženiu.

– Ošetrené plochy nesmú prísť do kontaktu s rozpúšťadlami alebo kyselinami a nesmú byť pretreté inými materiálmi (okrem BioRidu). Pri prípadnej kontaminácií plochy

Za týchto podmienok platí záruka navrátenia peňazí podľa prospektu.

BioRid Schimm

Ako vzniká pleseň na povrchu steny?

Vo vzduchu sa neustále nachádzajú jednotlivé plesňové spóry. Na ich rozmnoženie je potrebné rozvoj mycélia (podhubia) na vlhkom povrchu. Z toho vyklíčia opäť spóry (výtrusy), ktoré vo veľkej miere predstavujú vlastné zdravotné riziko. Povrchový kondenzát a tým aj vlhký povrch steny vznikajú preto, lebo povrchová teplota steny je vo vzťahu k obsahu vlhkosti vo vzduchu prinízka. Priestorová vzdušná vlhkosť dopadá na chladné miesta vo forme kvapiek vody – ako na fľaši z chladničky. Pomocou zlepšenia tepelnej izolácie ako aj zvýšenému kúreniu, ale aj pomocou zníženiu priestorovej vzdušnej vlhkosti (vetranie) j možné túto tvorbu kondenzácie ovplyvniť, poprípade úplne zabrániť. Dlhoročné skúsenosti ukázali, že vďaka nevýhodným okrajovým podmienkam (napr. vysoká zvyšná stavebná vlhkosť, veľmi nepriepustné okná a pod.) s vetraním samé problém nevyriešia. Rýchlu a účinnú pomoc je však možné dosiahnuť pomocou náteru BioRid. BioRid pôsobí nezávisle či je príčinou chybné správanie sa užívateľa alebo stavebno-technické nedostatky.

Ako funguje technológia Aquapol?

Inovatívna rakúska technológia – to je stručný, no trefný opis Aquapolu. Vysušovaniu muriva bez použitia elektrickej energie sa venujeme už 30 rokov. Mnohí sa však pýtate: „Čo je za tým?“ Rozhodli sa vám preto priblížiť našu firmu a ukázať, že vysušiť váš dom či byt je možno jednoduchšie, ako ste si mysleli.

 

Aká je podstata nášho vysušovania budov?

Aquapol sa zaoberá realizáciou odstránenia kapilárne vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Možno to znie zložito, no v praxi to znamená vysušovanie muriva domov a bytov. Vysušujeme aj veľké budovy, ako sú napríklad kostoly či administratívne komplexy. To všetko prebieha vďaka jedinečnej inovatívnej technológií, ktorá vo svete nemá konkurenciu.

Čo je podstatou našej technológie?

Jednoducho povedané, naša technológia navádza vodu na iný smer, vďaka čomu murivo prirodzene vysuší. Vytvára totiž extrémne slabé magnetické pole, vďaka čomu dokáže prepolarizovať smer pohybu molekúl vody v kapilárnom systéme stavebných materiálov. Významnou vlastnosťou nášho vysušovania je, že technológia nevyužíva žiadnu elektrickú energiu. Pracuje čisto za pomoci prírodnej energie, vďaka čomu je šetrná aj k životnému prostrediu.

 

Skutočne to funguje?

Ak bojujete s vlhkosťou, viete, že je to boj na dlhé trate. Naši zákazníci skúšali všelijaké spôsoby vysušovania. Jednou takou zákazníčkou je aj pani Baranyaiová, majiteľka penziónu Starý Hostinec vo Svätom Antone: „Roky sme bojovali s vlhkými múrmi. Vyskúšali sme toho naozaj dosť – od kopania, drenáž až po sanačné omietky, no napriek tomu sa vlhkosť nestratila.“

 

Pani Baranyaiovej pomohlo až naše zariadenie, vďaka ktorému sa po dlhom čase konečne úplne zbavila vlhkých múrov. Naša technológia sa dnes používa po celom svete, o čom svedčia aj recenzie klientov mimo Slovenska.

 

Ako bude prebiehať proces vysušovania?

Ak nad našou technológiou ešte len rozmýšľate, nebojte sa nám ozvať. Prvým krokom pri inštalácii technológie je totiž obhliadka daného objektu naším zástupcom. Ten zistí stav budovy a vyhotoví ponuku. Až na základe následnej dohody prebieha montáž zariadenia. Pri inštalácii sa zároveň termovíznou kamerou odoberú vzorky muriva, ktoré určia presné hodnoty vlhkosti.

Takéto merania sa opakujú v pravidelných intervaloch. Naši technici nimi kontrolujú proces vysušovania, no zároveň majú veľký význam aj pre vás. Práve vďaka nim uvidíte rýchlosť a výsledky celého vysušovacieho procesu. Ak sa teda konečne chcete zbaviť vlhkosti, zatelefonujte nám a dohodnite si s nami termín obhliadky. Náš technik vám všetko podrobne vysvetlí, ukáže a poradí.

Aquapol v TV Joj

Zverejnené so súhlasom TV Joj a Trigon, s. r. o.

Ako na vlhkosť v dome

Aj použitie sanačných omietok len dočasne zakryje poruchy vodorovnej izolácie. Stavebné materiály majú pórovitú štruktúru a ich prirodzenou vlastnosoťou je prijímanie vlhkosti. Mať suché múry znamená šetriť energiu a pohodlne bývať. Vzduchové póry v murive fungujú ako tepelná izolácia a pokiaľ sú tieto póry vyplnené vodou, ich tepelnoizolačná schopnosť je ohrozená. S kapilárne vzlínajúcou vlhkosťou v murive sa stretávame v starších rodinných domoch a pamiatkovo chránených objektoch. Väčšina z nich má základy izolované len tzv. tér papierom, ktorého životnosť je 15, najviac 30 rokov. Čím staršia je stavba, tým väčšia je pravdepodobnosť, že horizontálne izolácie tam buď vôbec nie sú, alebo sú nefunkčné.

Technológia AQUAPOL Ide o jedinečný systém odvlhčenia stien akéhokoľvek stavebného objektu. Dokáže odstrániť vlhkosť z muriva bez narušenia stavebnej podstaty budovy, bez použitia chémie a napojenia na elektrický prúd. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, lebo ju neovplyvňujú poveternostné podmienky ani ročné obdobie. Dlžka vysúšania sa stanovuje podľa miery zavlhčenia a hrúbky muriva. Táto magnetokinetická metóda vysuší vlhké murivo za niekoľko mesiacov. Prístroj, ktorý sa nainštaluje do objektu, vzhľadom a spôsobom inštalácie pripomína luster. Upevňuje sa na strop a ostáva tam natrvalo lebo slúži ako náhrada horizontálnych izolácií.

Využíva prítomnosť zemského magnetizmu na vyvolanie spätného chodu vzlínajúcej vlhkosti. Vyžaruje pravotočivo polarizované vlny, ktoré spôsobujú, že molekuly vody stúpajúce v kapilárnom systéme muriva nahor, zmenia svoj smer prúdenia. Nevystupujú teda smerom hore, ale sú postupne tlačené smerom dolu, pod uroveň podlahy. Súčasťou dodávky technológie sú i komplexné servisné merania vlhkosti, ktoré sa vykonávajú približne raz za šesť mesiacov počas doby vysúšania. Po vysušení nastáva v interiéri objektu zmena klímy. Miznú nepríjemné pachy a vytvorí sa suchý, blahodarne pôsobiaci vzduch. Prečo technológia AQUAPOL? Táto technológia získala mnohé certifikáty a ocenenia. Životnosť inštalovanej technológie a jej trvalú účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov a záruku na funkčnosť prístroja 20 rokov.

Ide o rakúsku technológiu, ktorá v Európe funguje už vyše 20 rokov k spokojnosti zákazníkov. Svedčí o tom aj 40 tisíc namontovaných prístrojov. Na slovensku bola táto technológia prvý raz použitá v roku 1989. Tento rok uplynie už 16 rokov úspešného fungovania technológie na Slovensku, ktorá pomáha chrániť a zachovávať naše historické dedičstvo. V súčasnosti sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na obnovu objektov. Upravujú sa budovy, ktorých údržba bola zanedbaná aj niekoľko desaťročí. Mnohé historické stavby a pamiatkovo chránené budovy prežívajú v celej kráse len vďaka technológii AQUAPOL. Napríklad ZUŠ v Kremnici, kaštieľ v Sobotišti, kostol v Modre, múzeum Rodošto v Košiciach, kostolík v Malej Čause, to je len niekoľko z viacerých objektov, kde sa úspešne uplatňuje technológia AQUAPOL.

19 ROKOV V STAVEBNEJ PRAXI

Neustále zvyšovanie cien energie v celosvetovom merítku vedie k hľadaniu jej najefektívnejšieho využitia resp. jej úspory. V stavebnej praxi sa hľadajú materiály s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. Dodatočné zatepľovanie objektov je predmetom záujmu nielen u nás, ale vo všetkých vyspelých krajinách. Vysoký podiel znehodnotenie tepelnoizolačných vlastností muriva starších budov spôsobuje jeho nežiadúcu vlhkosť.

Kapilárna vzlínavosť riešená prístrojom Aquapol

typy prístrojov aquapol - odvlhčenie kostolaO odstraňovaní tohto neduhu, vzniku jeho príčin existuje množstvo dostupných informácií. Najčastejšie sa vyskytujúca kapilárna stúpavosť vody v murive vzniká pri absencii, alebo nefunkčnosti horizontálnej izolácie základov. Jedinečným a doteraz jednoduchosťou neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne stúpajúcej vody v murive je technológia AQUAPOL. V krajine jej vzniku získala hneď po overení ocenenie ako „Objav národohospodárskeho významu“. 21.4. 1995 jej autor Ing. Mohorn Wilhelm obdržal vo Viedni za tento objav Kaplanovu medailu.

Certifikácia v Nemecku, ako aj množstvo ďalších vyznamenaní len potvrdila jej opodstatnené použitie v praxi. V SR bola po prvá raz použitá v roku 1989 pre sanáciu muriva objektu kostol v Michalku. Od tejto doby je úspešne vysušovaných u nás asi 900 objektov. Aplikácia technológie AQUAPOL nenaruší prevádzkovanie budovy, tz., bez toho aby sa robili nejaké úpravy, murivo môže začínať vysýchať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklad na jej obstaranie je často menší ako pri klasických metódach. Podstata technológie AQUAPOL spočíva v nainštalovaní AQUAPOL prístroja do objektu, ktorý sa zväčša montuje na strop v suteréne alebo prízemí.

Typy prístrojov Aquapol

Pre rok 2004 sú do SR dodávané rôzne typy AQUAPOL prístrojov, ktoré dokážu po špeciálnej montáži servisným technikom natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Súčasťou dodávky technológie AQUAPOL sú komplexné merania vlhkosti muriva (prevádza sa laboratórnou metódou priamo na mieste za pomoci mikroprocesorových váh), klímy ako aj stupňa zasolenosti muriva či omietky. Tieto merania dávajú presnú informáciu o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkazy, že murivo by nielen malo, ale aj naozaj vysýcha. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohoto dôvodu každý team zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Výsledok tejto práce musí prežiť jej tvorcov. Výsledky na cca 25 000 stavbách v Európe tomu doteraz plne nasvedčujú.

SANÁCIA VLHKÉHO MURIVA V STARÝCH BUDOVÁCH

V letných mesiacoch sa väčšina ľudí rozhodne pre rekonštrukciu prípadne renováciu svojho domu či bytu. Teplé počasie umožňuje pustiť sa aj do riešenia vážnejších stavebných problémov. Je všeobecne známe, že zrenovovať staršiu vlhkú budovu nie je vôbec jednoduché.

So zvlhnutými a plesnivejúcimi stenami, ktoré môžu skôr či neskôr poškodiť statiku budovy, si neradno zahrávať. Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejším problémom kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť.

Zemnú vlhkosť v murive treba riešiť komplexne. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a zbytočne vyvolá ďalšie práce s odstraňovaním dôsledkov. Zemná vlhkosť kapilárne stúpajúca do budov ohrozuje ich konštrukcie a má celý rad ďalších negatívnych dôsledkov:

 • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie,
 • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie,
 • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti,
 • znižuje ročne hodnotu budovy,
 • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnosť,
 • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie,
 • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažu aj vzdušnú vlhkosť
 • v konečnom dôsledku vás stojí dosť peňazí.

Aquapol – využívanie energie zemského magnetizmu

Preukázateľné výsledky pri odstránení kapilárnej stúpavosti vody v murive priniesla rakúska technológia AQUAPOL, pri ktorej sa pomocou vytvorenia extrémne slabého magnetického poľa prepolarizuje smer pohybu molekúl vody v kapilárnom systéme stavebných materiálov. Potrebnú energiu zariadenie AQUAPOL získava zo všade prítomného zemského magnetizmu. Inštalácia zariadenia je jednoduchá, nezávislá na poveternostných podmienkach, montáž je možná aj v zimnom období. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach. Súčasťou dodávky technológie sú komplexné merania vlhkosti muriva (vykonávajú sa laboratórnou metódou priamo na mieste za pomoci mikroprocesorových váh), klímy aj stupňa zasolenia muriva či omietky. Tieto merania presne informujú o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkaz, že murivo by nielen malo, ale i naozaj vysychá. Životnosť inštalovanej technológie a jej účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov. Firma AQUAPOL sa úspešne zaoberá vysúšaním muriva od roku 1985. Na Slovensku pôsobí firma AQUAPOL od roku 1993. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohto dôvodu každý tím zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Ako prvé je dôležité vykonať bezplatnú obhliadku objektu, aby firma vedela posúdiť problém a zistiť o aké vlhkosti v objekte sa jedná a následne navrhnúť aj optimálne riešenie.

 

aquapol vysušenie muriva

Aquapol vyrieši vlhkosť vo vašom dome

Začína Vám robiť starosti vlhký dom? To je problém, ktorý vieme riešiť. Kapilárne vzlínajúca, zemná vlhkosť sa vyskytuje vo všetkých typoch murív a zasolenie omietok dokáže znehodnotiť natrvalo vzhľad stavby. Sprievodným znakom nežiadúcej vlhkosti v murivepoškodené omietky. Dôsledky pôsobenia kapilárnej vzlínavosti sa nedajú odstrániť maľbou ani nátermi. Stavebné materiály majú pórovitú štruktúru a tak ich prirodzenou vlastnosťou je prijímať vlhkosť. Mať suché múry znamená šetriť energiu a pohodlne bývať. Vzduchové póry v murive fungujú ako tepelná izolácia a pokiaľ sú tieto póry vyplnené vodou ich tepelnoizolačná schopnosť je silne ohrozená.

aquapol vysušenie muriva

Odstránenie vlhkosti pomocou Aquapol prístroja

S kapilárne vzlínajúcou vlhkosťou v murive sa stretávame u starších rodinných domov a pamiatkovo chránených objektov. Väcčina z nich má základy izolované iba tzv. terr papierom, ktorého životnosť je 15 najviac 30 rokov. Čím staršia stavba, tým väčšia je pravdepodobnosť, že horizontálne izolácie tam buď vôbec nie sú, alebo sú nefunkčné. Technológia AQUAPOL dokáže odstrániť vlhkosť v murive bez narušenia stavebnej podstaty budovy, bez použitia chémie a bez napojenia sa na elektrický prúd.

Je to čistá forma vysušovania, jedinečný systém odvlhčenia stien pre akýkolvek stavebný objekt. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, pretože ju neovplyvnujú poveternostné podmienky ani ročné obdobie. Dĺžka vysušenia sa stanovuje podľa miery zavlhćenia a hrúbky muriva. Táto magnetokinetická metóda vysuší vlhké murivo v priebehu niekoľkých mesiacov. Prístroj, ktorý sa namontuje do objektu, svojim vzhľadom a spôsobom inštalácie pripomína luster. Upevňuje sa na strop a zostáva tam namontovaný natrvalo, pretože slúži ako náhrada horizontálnych izolácií. Využíva prítomnosť zemského magnetizmu na vyvolanie spätného chodu vzlínajúcej vlhkosti.

Vyžaruje pravotočivo polarizované vlny, ktoré spôsobujú, že molekuly vody stúpajúce v kapilárnom systéme muriva nahor, zmenia svoj smer prúdenia. Nevystupujú už smerom hore, ale sú postupne tlačené smerom dolu pod úroven podlahy. Súčasťou dodávky technológie sú aj komplexné servisné merania vlhkosti, ktoré sa vykonávajú približne 1x za 6 mesiacov počas doby vysúšania. Po vysušení nastáva v interiéri objektu zmena klímy. Miznú nepríjemné pachy a vytvorí sa suchý, blahodárne pôsobiaci vzduch.

Prečo technológia AQUAPOL?

Je to technológia , ktorá je držiteľkou mnohých certifikátov a ocenení. Životnosť inštalovanej technológie a jej trvalú účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov a záruku na funkčnosť prístroja 20 rokov. Ide o Rakúsku technológiu, ktorá v Európe funguje už vyše 25 rokov k spokojnosti svojich zákazníkov. Svedčí o tom aj 47 000 namontovaných prístrojov. Na Slovensku bola táto technológia prvýkrát použitá v roku 1993. V tomto roku to bude už 18 rokov úspešne fungujúcej technológie na Slovensku – ktorá svojim spôsobom chráni a zachováva naše historické dedičstvo. V súčastnosti sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na obnovu objektov. Upravujú sa budovy u ktorých bola zanedbaná údržba aj niekoľko desaťročí. Mnohé historické stavby ale aj staršie rodinné domy prežívajú vo svojej kráse len vďaka technológii AQUAPOL. Krajská knižnica vo Zvolene, kaštiel v Sobotišti, rodinný dom pána Kellerika v Handlovej, kostol Reformovanej krestanskej cirkvi v Bratislave, rodinný dom pani Hofríkovej v Martine, to sú len jedny z mála objektov kde sa uplatnila technológia AQUAPOL a boli dosiahnuté pozitívne výsledky.

Aquapol - vysušovanie muriva

Aquapol a vlhkosť je preč

Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejšou poruchou kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť a vysušiť objekt.

Technológia Aquapol

Aquapol - vysušovanie muriva

Jedinečným a doteraz v jednoduchosti neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti je technológia AQUAPOL. Aplikácia technológie nenaruší prevádzku budovy, robí sa teda bez akéhokoľvek stavebného zásahu. Princíp spočíva v nainštalovaní AQUAPOL prístroja do objektu. Prístroj sa zväcša montuje na strop v suteréne alebo prízemí. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach.

Odvlhčenie múrou prístrojom Aquapol

Zemnú vlhkosť v murive treba riešiť komplexne. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a zbytočne vyvolá ďalšie práce s odstranovaním dôsledkov. Zemná vlhkosť, kapilárne stúpajúca do budov ohrozuje ich konštrukcie a má celý rad dalších negatívnych dôsledkov:

 • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie,
 • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie,
 • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti,
 • znižuje ročne hodnotu budovy,
 • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnost,
 • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie,
 • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažú aj vzdušnú vlhkosť
 • v konecnom dôsledku Vás stojí dost penazí.

Prístroje na vysušenie murova

Existujú rôzne typy týchto prístrojov, ktoré po špeciálnej montáži servisným technikom dokážu natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody nielen v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Hoci na zlepšenie stavu muriva je potrebné pár mesiacov pockať, zmenu vnútornej mikroklímy môžete pocítiť oveľa skôr. Skúšobné merania totiž preukázali, že pôsobením prístroja Aquapol sa zvyšuje obsah negatívnych iónov kyslíka, ktoré vo voľnej prírode vznikajú v okolí vodopádov alebo počas búrky.

Negatívne ióny kyslíka fungujú ako čistič vzduchu, pôsobia proti množeniu plesní a na ľudský organizmus pôsobia aktivujúco a osviežujúco. Merania dokázali aj redukciu zemskej rádioaktivity a negatívne žiarenia okolitého prostredia, vďaka čomu sa ľudia cítia v takomto priestore oveľa komfortnejšie, zdravšie a majú lepší spánok. Súčastou dodávky sú komplexné merania vlhkosti muriva, klímy aj stupna zasolenia muriva ći omietky. Merania presne informujú o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkaz o tom, že murivo naozaj vysýcha. Technici taktiež ponúkajú úplné poradenstvo pre vykonanie komplexu prác potrebných pre bezchybné prevedenie vlhkostnej sanácie. Životnost inštalovanej technológie a jej trvalú účinnost výrobca udáva na 70 až 100 rokov.

Priebeh sanácie trvá, v závislosti od konkrétnej situácie 1-2 roky. Počas vysúšania muriva slúži stará omietka ako zberač solí, ktoré neodišli z muriva spolu s vodou. Z toho dôvodu sa počas procesu vysúšania stav omietky ešte výrazne zhorší. Po dosiahnutí požadovanej rovnovážnej vlhkosti muriva sa však môže budova nanovo omietnuť s istotou, že problém so vzlínajúcou vlhkostou sa už nevráti. Zariadenie Aquapol má aj preventívny úcinok. Nemusíte sa obávať, že po sanácii jednej steny budovy vám po niekoľkých mesiacoch začne vlhnúť vedľajšia stena, tak ako sa to občas stáva pri iných sanačných postupoch. Každý objekt sa posudzuje individuálne, preto je nutná bezplatná obhliadka objektu spojená s odborným poradenstvom. Pokiaľ je príčinou vlhnutia budovy vzlínajúca vlhkosť, na ktorú je systém Aquapol špecializovaný, spoločnosť vypracuje záujemcovi cenovú ponuku, prípadne odporučí aj sprievodné sanačné metódy pre odstránenie ďalších druhov vlhkosti.