Aquapol v TV Joj

Zverejnené so súhlasom TV Joj a Trigon, s. r. o.

Ako na vlhkosť v dome

Aj použitie sanačných omietok len dočasne zakryje poruchy vodorovnej izolácie. Stavebné materiály majú pórovitú štruktúru a ich prirodzenou vlastnosoťou je prijímanie vlhkosti. Mať suché múry znamená šetriť energiu a pohodlne bývať. Vzduchové póry v murive fungujú ako tepelná izolácia a pokiaľ sú tieto póry vyplnené vodou, ich tepelnoizolačná schopnosť je ohrozená. S kapilárne vzlínajúcou vlhkosťou v murive sa stretávame v starších rodinných domoch a pamiatkovo chránených objektoch. Väčšina z nich má základy izolované len tzv. tér papierom, ktorého životnosť je 15, najviac 30 rokov. Čím staršia je stavba, tým väčšia je pravdepodobnosť, že horizontálne izolácie tam buď vôbec nie sú, alebo sú nefunkčné.

Technológia AQUAPOL Ide o jedinečný systém odvlhčenia stien akéhokoľvek stavebného objektu. Dokáže odstrániť vlhkosť z muriva bez narušenia stavebnej podstaty budovy, bez použitia chémie a napojenia na elektrický prúd. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, lebo ju neovplyvňujú poveternostné podmienky ani ročné obdobie. Dlžka vysúšania sa stanovuje podľa miery zavlhčenia a hrúbky muriva. Táto magnetokinetická metóda vysuší vlhké murivo za niekoľko mesiacov. Prístroj, ktorý sa nainštaluje do objektu, vzhľadom a spôsobom inštalácie pripomína luster. Upevňuje sa na strop a ostáva tam natrvalo lebo slúži ako náhrada horizontálnych izolácií.

Využíva prítomnosť zemského magnetizmu na vyvolanie spätného chodu vzlínajúcej vlhkosti. Vyžaruje pravotočivo polarizované vlny, ktoré spôsobujú, že molekuly vody stúpajúce v kapilárnom systéme muriva nahor, zmenia svoj smer prúdenia. Nevystupujú teda smerom hore, ale sú postupne tlačené smerom dolu, pod uroveň podlahy. Súčasťou dodávky technológie sú i komplexné servisné merania vlhkosti, ktoré sa vykonávajú približne raz za šesť mesiacov počas doby vysúšania. Po vysušení nastáva v interiéri objektu zmena klímy. Miznú nepríjemné pachy a vytvorí sa suchý, blahodarne pôsobiaci vzduch. Prečo technológia AQUAPOL? Táto technológia získala mnohé certifikáty a ocenenia. Životnosť inštalovanej technológie a jej trvalú účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov a záruku na funkčnosť prístroja 20 rokov.

Ide o rakúsku technológiu, ktorá v Európe funguje už vyše 20 rokov k spokojnosti zákazníkov. Svedčí o tom aj 40 tisíc namontovaných prístrojov. Na slovensku bola táto technológia prvý raz použitá v roku 1989. Tento rok uplynie už 16 rokov úspešného fungovania technológie na Slovensku, ktorá pomáha chrániť a zachovávať naše historické dedičstvo. V súčasnosti sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na obnovu objektov. Upravujú sa budovy, ktorých údržba bola zanedbaná aj niekoľko desaťročí. Mnohé historické stavby a pamiatkovo chránené budovy prežívajú v celej kráse len vďaka technológii AQUAPOL. Napríklad ZUŠ v Kremnici, kaštieľ v Sobotišti, kostol v Modre, múzeum Rodošto v Košiciach, kostolík v Malej Čause, to je len niekoľko z viacerých objektov, kde sa úspešne uplatňuje technológia AQUAPOL.

19 ROKOV V STAVEBNEJ PRAXI

Neustále zvyšovanie cien energie v celosvetovom merítku vedie k hľadaniu jej najefektívnejšieho využitia resp. jej úspory. V stavebnej praxi sa hľadajú materiály s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. Dodatočné zatepľovanie objektov je predmetom záujmu nielen u nás, ale vo všetkých vyspelých krajinách. Vysoký podiel znehodnotenie tepelnoizolačných vlastností muriva starších budov spôsobuje jeho nežiadúcu vlhkosť.

Kapilárna vzlínavosť riešená prístrojom Aquapol

typy prístrojov aquapol - odvlhčenie kostolaO odstraňovaní tohto neduhu, vzniku jeho príčin existuje množstvo dostupných informácií. Najčastejšie sa vyskytujúca kapilárna stúpavosť vody v murive vzniká pri absencii, alebo nefunkčnosti horizontálnej izolácie základov. Jedinečným a doteraz jednoduchosťou neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne stúpajúcej vody v murive je technológia AQUAPOL. V krajine jej vzniku získala hneď po overení ocenenie ako „Objav národohospodárskeho významu“. 21.4. 1995 jej autor Ing. Mohorn Wilhelm obdržal vo Viedni za tento objav Kaplanovu medailu.

Certifikácia v Nemecku, ako aj množstvo ďalších vyznamenaní len potvrdila jej opodstatnené použitie v praxi. V SR bola po prvá raz použitá v roku 1989 pre sanáciu muriva objektu kostol v Michalku. Od tejto doby je úspešne vysušovaných u nás asi 900 objektov. Aplikácia technológie AQUAPOL nenaruší prevádzkovanie budovy, tz., bez toho aby sa robili nejaké úpravy, murivo môže začínať vysýchať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklad na jej obstaranie je často menší ako pri klasických metódach. Podstata technológie AQUAPOL spočíva v nainštalovaní AQUAPOL prístroja do objektu, ktorý sa zväčša montuje na strop v suteréne alebo prízemí.

Typy prístrojov Aquapol

Pre rok 2004 sú do SR dodávané rôzne typy AQUAPOL prístrojov, ktoré dokážu po špeciálnej montáži servisným technikom natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Súčasťou dodávky technológie AQUAPOL sú komplexné merania vlhkosti muriva (prevádza sa laboratórnou metódou priamo na mieste za pomoci mikroprocesorových váh), klímy ako aj stupňa zasolenosti muriva či omietky. Tieto merania dávajú presnú informáciu o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkazy, že murivo by nielen malo, ale aj naozaj vysýcha. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohoto dôvodu každý team zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Výsledok tejto práce musí prežiť jej tvorcov. Výsledky na cca 25 000 stavbách v Európe tomu doteraz plne nasvedčujú.

SANÁCIA VLHKÉHO MURIVA V STARÝCH BUDOVÁCH

V letných mesiacoch sa väčšina ľudí rozhodne pre rekonštrukciu prípadne renováciu svojho domu či bytu. Teplé počasie umožňuje pustiť sa aj do riešenia vážnejších stavebných problémov. Je všeobecne známe, že zrenovovať staršiu vlhkú budovu nie je vôbec jednoduché.

So zvlhnutými a plesnivejúcimi stenami, ktoré môžu skôr či neskôr poškodiť statiku budovy, si neradno zahrávať. Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejším problémom kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť.

Zemnú vlhkosť v murive treba riešiť komplexne. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a zbytočne vyvolá ďalšie práce s odstraňovaním dôsledkov. Zemná vlhkosť kapilárne stúpajúca do budov ohrozuje ich konštrukcie a má celý rad ďalších negatívnych dôsledkov:

 • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie,
 • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie,
 • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti,
 • znižuje ročne hodnotu budovy,
 • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnosť,
 • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie,
 • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažu aj vzdušnú vlhkosť
 • v konečnom dôsledku vás stojí dosť peňazí.

Aquapol – využívanie energie zemského magnetizmu

Preukázateľné výsledky pri odstránení kapilárnej stúpavosti vody v murive priniesla rakúska technológia AQUAPOL, pri ktorej sa pomocou vytvorenia extrémne slabého magnetického poľa prepolarizuje smer pohybu molekúl vody v kapilárnom systéme stavebných materiálov. Potrebnú energiu zariadenie AQUAPOL získava zo všade prítomného zemského magnetizmu. Inštalácia zariadenia je jednoduchá, nezávislá na poveternostných podmienkach, montáž je možná aj v zimnom období. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach. Súčasťou dodávky technológie sú komplexné merania vlhkosti muriva (vykonávajú sa laboratórnou metódou priamo na mieste za pomoci mikroprocesorových váh), klímy aj stupňa zasolenia muriva či omietky. Tieto merania presne informujú o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkaz, že murivo by nielen malo, ale i naozaj vysychá. Životnosť inštalovanej technológie a jej účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov. Firma AQUAPOL sa úspešne zaoberá vysúšaním muriva od roku 1985. Na Slovensku pôsobí firma AQUAPOL od roku 1993. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohto dôvodu každý tím zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Ako prvé je dôležité vykonať bezplatnú obhliadku objektu, aby firma vedela posúdiť problém a zistiť o aké vlhkosti v objekte sa jedná a následne navrhnúť aj optimálne riešenie.

 

aquapol vysušenie muriva

Aquapol vyrieši vlhkosť vo vašom dome

Začína Vám robiť starosti vlhký dom? To je problém, ktorý vieme riešiť. Kapilárne vzlínajúca, zemná vlhkosť sa vyskytuje vo všetkých typoch murív a zasolenie omietok dokáže znehodnotiť natrvalo vzhľad stavby. Sprievodným znakom nežiadúcej vlhkosti v murivepoškodené omietky. Dôsledky pôsobenia kapilárnej vzlínavosti sa nedajú odstrániť maľbou ani nátermi. Stavebné materiály majú pórovitú štruktúru a tak ich prirodzenou vlastnosťou je prijímať vlhkosť. Mať suché múry znamená šetriť energiu a pohodlne bývať. Vzduchové póry v murive fungujú ako tepelná izolácia a pokiaľ sú tieto póry vyplnené vodou ich tepelnoizolačná schopnosť je silne ohrozená.

aquapol vysušenie muriva

Odstránenie vlhkosti pomocou Aquapol prístroja

S kapilárne vzlínajúcou vlhkosťou v murive sa stretávame u starších rodinných domov a pamiatkovo chránených objektov. Väcčina z nich má základy izolované iba tzv. terr papierom, ktorého životnosť je 15 najviac 30 rokov. Čím staršia stavba, tým väčšia je pravdepodobnosť, že horizontálne izolácie tam buď vôbec nie sú, alebo sú nefunkčné. Technológia AQUAPOL dokáže odstrániť vlhkosť v murive bez narušenia stavebnej podstaty budovy, bez použitia chémie a bez napojenia sa na elektrický prúd.

Je to čistá forma vysušovania, jedinečný systém odvlhčenia stien pre akýkolvek stavebný objekt. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, pretože ju neovplyvnujú poveternostné podmienky ani ročné obdobie. Dĺžka vysušenia sa stanovuje podľa miery zavlhćenia a hrúbky muriva. Táto magnetokinetická metóda vysuší vlhké murivo v priebehu niekoľkých mesiacov. Prístroj, ktorý sa namontuje do objektu, svojim vzhľadom a spôsobom inštalácie pripomína luster. Upevňuje sa na strop a zostáva tam namontovaný natrvalo, pretože slúži ako náhrada horizontálnych izolácií. Využíva prítomnosť zemského magnetizmu na vyvolanie spätného chodu vzlínajúcej vlhkosti.

Vyžaruje pravotočivo polarizované vlny, ktoré spôsobujú, že molekuly vody stúpajúce v kapilárnom systéme muriva nahor, zmenia svoj smer prúdenia. Nevystupujú už smerom hore, ale sú postupne tlačené smerom dolu pod úroven podlahy. Súčasťou dodávky technológie sú aj komplexné servisné merania vlhkosti, ktoré sa vykonávajú približne 1x za 6 mesiacov počas doby vysúšania. Po vysušení nastáva v interiéri objektu zmena klímy. Miznú nepríjemné pachy a vytvorí sa suchý, blahodárne pôsobiaci vzduch.

Prečo technológia AQUAPOL?

Je to technológia , ktorá je držiteľkou mnohých certifikátov a ocenení. Životnosť inštalovanej technológie a jej trvalú účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov a záruku na funkčnosť prístroja 20 rokov. Ide o Rakúsku technológiu, ktorá v Európe funguje už vyše 25 rokov k spokojnosti svojich zákazníkov. Svedčí o tom aj 47 000 namontovaných prístrojov. Na Slovensku bola táto technológia prvýkrát použitá v roku 1993. V tomto roku to bude už 18 rokov úspešne fungujúcej technológie na Slovensku – ktorá svojim spôsobom chráni a zachováva naše historické dedičstvo. V súčastnosti sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na obnovu objektov. Upravujú sa budovy u ktorých bola zanedbaná údržba aj niekoľko desaťročí. Mnohé historické stavby ale aj staršie rodinné domy prežívajú vo svojej kráse len vďaka technológii AQUAPOL. Krajská knižnica vo Zvolene, kaštiel v Sobotišti, rodinný dom pána Kellerika v Handlovej, kostol Reformovanej krestanskej cirkvi v Bratislave, rodinný dom pani Hofríkovej v Martine, to sú len jedny z mála objektov kde sa uplatnila technológia AQUAPOL a boli dosiahnuté pozitívne výsledky.

Aquapol - vysušovanie muriva

Aquapol a vlhkosť je preč

Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejšou poruchou kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť a vysušiť objekt.

Technológia Aquapol

Aquapol - vysušovanie muriva

Jedinečným a doteraz v jednoduchosti neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti je technológia AQUAPOL. Aplikácia technológie nenaruší prevádzku budovy, robí sa teda bez akéhokoľvek stavebného zásahu. Princíp spočíva v nainštalovaní AQUAPOL prístroja do objektu. Prístroj sa zväcša montuje na strop v suteréne alebo prízemí. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach.

Odvlhčenie múrou prístrojom Aquapol

Zemnú vlhkosť v murive treba riešiť komplexne. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a zbytočne vyvolá ďalšie práce s odstranovaním dôsledkov. Zemná vlhkosť, kapilárne stúpajúca do budov ohrozuje ich konštrukcie a má celý rad dalších negatívnych dôsledkov:

 • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie,
 • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie,
 • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti,
 • znižuje ročne hodnotu budovy,
 • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnost,
 • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie,
 • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažú aj vzdušnú vlhkosť
 • v konecnom dôsledku Vás stojí dost penazí.

Prístroje na vysušenie murova

Existujú rôzne typy týchto prístrojov, ktoré po špeciálnej montáži servisným technikom dokážu natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody nielen v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Hoci na zlepšenie stavu muriva je potrebné pár mesiacov pockať, zmenu vnútornej mikroklímy môžete pocítiť oveľa skôr. Skúšobné merania totiž preukázali, že pôsobením prístroja Aquapol sa zvyšuje obsah negatívnych iónov kyslíka, ktoré vo voľnej prírode vznikajú v okolí vodopádov alebo počas búrky.

Negatívne ióny kyslíka fungujú ako čistič vzduchu, pôsobia proti množeniu plesní a na ľudský organizmus pôsobia aktivujúco a osviežujúco. Merania dokázali aj redukciu zemskej rádioaktivity a negatívne žiarenia okolitého prostredia, vďaka čomu sa ľudia cítia v takomto priestore oveľa komfortnejšie, zdravšie a majú lepší spánok. Súčastou dodávky sú komplexné merania vlhkosti muriva, klímy aj stupna zasolenia muriva ći omietky. Merania presne informujú o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkaz o tom, že murivo naozaj vysýcha. Technici taktiež ponúkajú úplné poradenstvo pre vykonanie komplexu prác potrebných pre bezchybné prevedenie vlhkostnej sanácie. Životnost inštalovanej technológie a jej trvalú účinnost výrobca udáva na 70 až 100 rokov.

Priebeh sanácie trvá, v závislosti od konkrétnej situácie 1-2 roky. Počas vysúšania muriva slúži stará omietka ako zberač solí, ktoré neodišli z muriva spolu s vodou. Z toho dôvodu sa počas procesu vysúšania stav omietky ešte výrazne zhorší. Po dosiahnutí požadovanej rovnovážnej vlhkosti muriva sa však môže budova nanovo omietnuť s istotou, že problém so vzlínajúcou vlhkostou sa už nevráti. Zariadenie Aquapol má aj preventívny úcinok. Nemusíte sa obávať, že po sanácii jednej steny budovy vám po niekoľkých mesiacoch začne vlhnúť vedľajšia stena, tak ako sa to občas stáva pri iných sanačných postupoch. Každý objekt sa posudzuje individuálne, preto je nutná bezplatná obhliadka objektu spojená s odborným poradenstvom. Pokiaľ je príčinou vlhnutia budovy vzlínajúca vlhkosť, na ktorú je systém Aquapol špecializovaný, spoločnosť vypracuje záujemcovi cenovú ponuku, prípadne odporučí aj sprievodné sanačné metódy pre odstránenie ďalších druhov vlhkosti.

Aquapol a staré múry

Vlhké múry v starých budovách

Sanácia muriva Aquapolom

Jednoduchú a účinnú procedúru na odstránenie tohto nepríjemného problému ponúka magnetokinetická metóda sanácie, ktorá využíva prítomnosť zemského magnetizmu na vyvolanie spätného chodu vzlínajúcej vlhkosti. Na tento účel slúži systém Aquapol, ktorý funguje bez stavebného zásahu do muriva, bez elektrického prúdu a bez chemikálií.

Sanácia muriva Aquapol

Odstránenie vlhkosti metódou Aquapolu

Odstránenie nežiadúcej vlhkosti muriva stavieb je v dnešnej dobe častou potrebou hlavne pri rekonštrukcii starších objektov a požiadavky na jej kvalitu sa oproti minulosti zvýšili. Pri starších domoch vlhnutie muriva spôsobuje časom poškodená či neexistujúca izolácia spodnej stavby. Navlhnutím porézneho muriva sa podstatne zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti steny a murivo stráca aj svoju schopnosť prirodzenej regulácie vnútornej mikroklímy, pretože už nemôže „dýchať“ ani absorbovať vlhkosť zo vzduchu. V stavebnej praxi sa hľadajú materiály s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dodatočné zatepľovanie objektov je predmetom záujmu nielen u nás, ale vo všetkých vyspelých krajinách. Vlhké múry sú zároveň živnou pôdou pre plesne a huby, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie obyvateľov domu. Aplikácia technológie nenaruší prevádzku budovy. Podstatou technológie AQUAPOL je nainštalovanie špeciálneho prístroja do objektu. Prístroj sa zväčša montuje na strop v suteréne alebo v prízemí. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, nezávislá na poveternostných podmienkach, montáž je možná aj v zimnom období. Po inštalácii zariadenia AQUAPOL technik odoberie vzorky z muriva a presnou metódou zistí stupeň jeho vlhkosti.

Prvé kontrolné servisné meranie sa vykoná po 6-7 mesiacoch, kedy sa opäť zistí stupeň vlhkosti muriva a stanoví doba nasledujúceho servisu. Takto sa pokračuje až do dosiahnutia suchého normovaného stavu. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach. Súčasťou dodávky je úplné poradenstvo pre vykonanie komplexu prác potrebných pre bezchybné prevedenie vlhkostnej sanácie.

Stavbu, vysušovanú technológiou AQUAPOL, odovzdáva vykonávacia firma v suchom stave v zmysle normy ÖNORM 3355 B v definovanom čase. Výsledkom použitia tejto technológie je, že sa bez ďalších nákladov a prevedenou zmenou tepelnoizolačných vlastností muriva budov, ušetrí nemalé množstvo energie. Životnosť inštalovanej technológie a jej trvalú účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov. Od roku 1985 je v Európe vysušovaných 44 000 stavieb. V Slovenskej republike má použitie tejto technológie sedemnásťročnú tradíciu.

Komplexnosť systému vysušovania

Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohoto dôvodu každý team zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Pretože existuje 12 rôznych druhov príčin vlhnutia muriva, je ako prvé dôležité určiť príčinu. Neváhajte o objednajte si bezplatnú obhliadku objektu.

Liek na vlhké múry

Zariadenie AQUAPOL prijíma gravomagnetickú energiu zeme

Neustále ju pravotočivo polarizuje. Toto polarizované pole je následne vysielané do priestoru, a spôsobuje to, že voda v kapilárach muriva klesá späť pod úroveň podláh. Zariadenie sa montuje na strop ako luster a nie je napojené na klasický zdroj elektrickej energie ako bežné spotrebiče. Firma AQUAPOL sa úspešne zaoberá vysúšaním muriva od roku 1985. V krajine jej vzniku získala hneď po overení ocenenie ako „Objav národohospodárskeho významu“. 21.4. 1995 jej autor Ing. Mohorn Wilhelm obdržal vo Viedni za tento objav Kaplanovu medailu.

Mnohé staršie budovy, majú v dôsledku poškodenej alebo chýbajúcej izolácie problém s vlhkosťou v múroch. Je všeobecne známe, že zrenovovať staršiu vlhkú budovu nie je vôbec jednoduché. So zvlhnutými a plesnivejúcimi stenami, ktoré môžu skôr či neskôr poškodiť statiku budovy si neradno zahrávať. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť.

Vysušovanie muriva

Okrem toho, že vlhkosť a plesne sú už na pohľad neestetické, je tu aj rad ďalších negatívnych dôvodov, prečo proti nim bojovať. Spóry plesní sú veľmi silným alergénom, ktorý môže u citlivejších ľudí vyvolať alergickú nádchu, prieduškovú astmu prípadne kožné problémy. Vysoký podiel na znehodnotení tepelnoizolačných vlastností muriva starších budov spôsobuje jeho nežiaducu vlhkosť. O odstraňovaní tohto neduhu, vzniku jeho príčin existuje množstvo dostupných informácií. Najčastejšie sa vyskytujúca kapilárna stúpavosť vody v murive vzniká pri absencii, alebo nefunkčnosti horizontálnej izolácie základov. Jedná sa o tzv. zemnú vlhkosť. Jednou z najúčinnejších metód na odstránenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti budov je metóda AQUAPOL, ktorá pracuje na magnetokinetickom princípe.

Skúsenosti s Aquapolom

Hovorí pán Netuha, ktorého rodinný dom v Komárne je od februára 2009 úspešne vysušený technológiou AQUAPOL: „V mojom prípade sa jednalo o starú vlhkú budovu, v ktorej sa prejavovala hlavne zasolenosť omietok. Momentálne je moja budova v suchom stave a opravené omietky sú v poriadku. Pred montážou som sa informoval aj o ďalších technológiách. Aquapol má tú výhodu, že je to technológia bez najmenšieho stavebného zásahu do muriva, čiže automaticky Vás čaká menej práce. Aquapol zástupca pred montážou vykonal obhliadku, ktorá bola samozrejme bezplatná. S informovanosťou od technikov som bol spokojný. Proces vysušovania sme spozorovali na základe objektívnych meraní. Následne som vykonal všetky doporučené sprievodné práce a to obitie poškodených omietok, ktoré ťahali do seba vzdušnú vlhkosť a následnú sanáciu podľa doporučenia technikov. Stav vysušovania bol pravidelne kontrolovaný, kedy technici v stanovených bodoch pravidelne navŕtavali murivo a odoberali z neho vzorky, ktoré následne vyhodnotili a podľa získaných výsledkov bolo možné sledovať proces vysušovania. Zistili sme, že je to jednoduchý spôsob ako zbaviť objekt vlhkosti. S úspechom Aquapol systému a servisom technikov sme tak spokojní, že ho radi odporúčame aj iným.“ Každý objekt sa posudzuje individuálne, preto je nevyhnutná bezplatná obhliadka objektu spojená s odborným poradenstvom. Aquapol Slovakia s.r.o. Nedožerská cesta 1284/36 971 01 Prievidza Tel: 046/ 543 9393 Mobil: 0903 270 100 E-mail: aquapol@aquapol.sk www.aquapol.sk Rodinný dom pána Netuhu v Komárne je úspešne vysušený technológiou AQUAPOL.