Odstránenie starých omietok

APSVK-PROM001-20200201SK-V01_35 Rokov AQUAPOLU-print