AQUAPOL

Partnerská centrála Slovensko

O systéme AQUAPOL

Aquapol podnikanie s inovatívnym vysušovaním muriva, ktoré založil v roku 1985 Ing. Wilhelm Mohorn v Rakúsku. Spoločnosť bola založená ako pobočka v roku 1993 a pokrýva celé územie Slovenska.

Naším cieľom je presne zistiť želania a ciele našich zákazníkov a záujemcov, na základe ktorých vytvoríme najvhodnejšie riešenie v spolupráci s našimi partnermi z oblasti architektúry, projektových kancelárií a stavebných firiem.

Servis pre našich zákazníkov je u nás písaný veľkými písmenami!

Vzhľadom k tomu, že existuje 12 rôznych druhov a príčin vlhkostí, je ako prvé dôležité presne určiť príčinu, aby sa mohli nasadiť vhodné sprievodné opatrenia k vysušovaniu. Skúsení spolupracovníci Vám radi vysvetlia príčiny vlhkosti, jej dôsledky ako aj možné návrhy riešení, prípadne doporučenie vhodných sprievodných opatrení na odstránenie všetkých druhov vlhkosti, podľa  ÖNORM B 3355.

„Jednoduché vysušovanie“ neexistuje!

V prípade, že by sa Vaše želania a ciele nestotožňovali s našimi možnosťami, bude Vám vhodne poradené a od uzavretia zmluvy upustíme.

Serióznosť je našou najväčšou prioritou!

V prípade nedodržania sľubov daných pri podpise zmluvy, týkajúcich sa stanovenej doby vysušenia, budú bez zbytočných otázok „prečo“ a „začo“ peniaze vrátené späť!

Úprimnosť zaváži najviac!

Presvedčite sami seba o pravdivosti našich tvrdení, úspešnosti našich projektov vysušovania, ako aj medzičasom namontovaných 48 000 zariadení v celej Európe.

Každé ďalšie spracovanie čo len v častiach, je dovelené len s výslovným súhlasom Firmy Aquapol!