Fyzikálny princíp prístroja Aquapol

Pri tomto ekologickom systéme nie je murivo podrezané ani chemicky nainjektované a nie je potrebný ani elektrický prúd.

Krátky popis princípu pôsobenia systému Aquapol:

Do objektu sa nainštaluje prístroj Aquapol, ktorý zabraňuje vzlínaniu vlhkosti v murive pomocou určitých v prírode sa vyskytujúcich vlnení. Prístroj Aquapol pozostáva z prijímacej a vysielacej časti. Prijímacia časť prijíma prirodzené geoenergetické silové pole. Táto nasávaná zemská energia je vo vysielacej časti špeciálne premenená a odovzdaná do priestoru pôsobenia.

Zhora ešte dodatočne vteká aj priestorová energia a zosilňuje účinok prístroja, tým, že zvyšuje silu odovzdávaného pola pôsobenia.

Vo fyzikálnom zmysle ide novodobý generátor.

Bližšie informácie nájdete vo filme o princípe pôsobenia: Film über das Wirkprinzip von Herrn Ing. Mohorn