Zdravotné účinky

Firma je držiteľom atestácie z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá potvrdzuje, že prístroj nemá negatívne účinky na človeka.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Potrebujete poradiť s vhodným riešením? Neváhajte a kontaktujte nás a my Vám radi poradíme a odporučíme to najvhodnejšie riešenie.

NOVÉ VIDEO

Aquapol v praxi | Krátka dokumentácia techniky, meraní a štastia spokojných zákazníkov

Boli sme v českom rádiu Rádio Čas

S Aquapolom je spokojný už 21 rokov.

Ako zabojovať s vlhkými stenami?

AQUAPOL je podnikanie s inovatívnym spôsobom na vysušovanie muriva, ktoré založil v roku 1985 Ing. Wilhelm Mohorn v Rakúsku a do dnešného dňa je vo svete namontovaných viac ako 50 000 Aquapol prístrojov. Spoločnosť bola založená ako pobočka v roku 1993 a pokrýva celé územie Slovenska.

Naším cieľom je presne zistiť želania a ciele našich zákazníkov a záujemcov, na základe ktorých vytvoríme najvhodnejšie riešenie v oblasti vysušovanie v spolupráci s našimi partnermi z oblasti architektúry, projektových kancelárií a stavebných firiem.

Termovízna kamera

Vysušovanie domov - termokamera

Meranie vlhkosti muriva robíme pomocou modernej technológie – termovíznej kamery

Aquapol – test pôsobenia

 • Záujem o obhliadku

  Majiteľ vlhkého objektu má niekoľko možností, ako si u firmy AQUAPOL vyžiadať vlhkostný prieskum, ktorý vždy predchádza vlastnej realizácii.

  • písomne na našej adrese:
   AQUAPOL Slovakia
   Nedožerská cesta 1284/36
   971 01 Prievidza
  • telefonicky na našich telefónnych číslach:
   046 / 543 9392, 0903 270 100
  • v centrále firmy AQUAPOL v Prievidzi
 • Vlhkostný prieskum

  Objekt navštívi v dohodnutom termíne sanačný technik firmy, vykoná vizuálnu obhliadku a meranie vlhkosti vysokofrekvenčnou metódou. S majiteľom objektu sú konzultované všetky dostupné informácie o objekte. Tiež sú zistené prevádzkové podmienky a požiadavky. Zákazník pracovníkovi poskytne projektovú dokumentáciu (v prípade, že nie je k dispozícii, bude objekt zameraný).

  Doba potrebná k vykonaniu prieskumu: cca 1 – 3 hodín
  Cena: zdarma

 • Stanovenie hlavných a vedľajších príčin, technická správa, návrh riešenia a cenová kalkulácia

  Na základe uskutočneného vlhkostného prieskumu, sú stanovené hlavné a vedľajšie príčiny zavlhčenia objektu. V objekte sa môže objaviť cca 12 druhov vlhkostí (vzlínajúca vlhkosť, hygroskopická vlhkosť, kondenzačná vlhkosť, bočná vlhkosť, poruchy inštalácií, tlaková voda, ostrekujúca voda atď.). Z tohto dôvodu je vlhkostný prieskum nevyhnutný a veľmi dôležitý.

  Na základe vyššie uvedených poznatkov pracovník firmy vypracuje technickú správu, kde zhrnie všetky zistené skutočnosti a vypracuje návrh riešenia. Každá z vyskytujúcich sa druhov vlhkosti vyžaduje svoj spôsob eliminácie. Súhrnné riešenie je navrhnuté v technickej správe.

  Systém AQUAPOL je špecializovaný na odstránenie vzlínajúcej vlhkosti. Pre tento postup je vypracovaná cenová ponuka a súčasne sú doporučené sprievodné sanačné materiály a postupy vhodné k odstráneniu ďalších druhov vlhkosti.

  Doba potrebná k stanoveniu hlavných a vedľajších príčin, spracovanie a odoslanie technickej správy, návrhu riešenia a cenovej kalkulácie zákazníkovi: cca 1-5 dní
  Cena: zdarma

 • Uzavretie zmluvy

  Ak akceptuje zákazník cenovú ponuku, je mu k podpisu zaslaná zmluva o dielo, kde je rámcovo udaný termín montáže. Presný dátum montáže je stanovený po dohode so servisným technikom firmy. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je záručný list a tzv. „Info listy“ a projektová dokumentácia s vyznačením garancií.

  Doba potrebná ku spracovaniu a odoslaniu zmluvy zákazníkovi: cca 1 deň
  Cena: zdarma

 • Montáž

  Montáž systému AQUAPOL vykonáva servisný technik v dohodnutom termíne. Montáž zariadenia sa skladá z troch fáz.

  V prvej fáze je uskutočnená obhliadka objektu, do plánu sú zakreslené miesta s prejavmi kapilárnej vzlínavosti ako aj ostatné druhy vlhkosti. Vysokofrekvenčnou metódou (viď obrázok) sú zistené výšky vlhkosti na jednotlivých murivách a je z nich vyhotovený diagram. Následne je vykonané magnetometrické meranie – na zistenie rušivých polí.

  V druhej fáze podľa údajov zistených predchádzajúcimi meraniami je zvolené miesto inštalácie. Prístroj sa inštaluje väčšinou na strop. Servisný technik disponuje celým vybavením potrebným k montáži. V ojedinelých prípadoch, keď nie je možná inštalácia na strop, je možné použiť špeciálny stojan AQUAPOL (za príplatok).

  V tretej fáze je realizované meranie dosahu prístroja, vrátane kontrolného testu, sú zvolené referenčné miesta na odoberanie vzoriek z muriva a z nich sú následne zistené hodnoty vlhkosti (DARR metódou). Nakoniec je doplnená dokumentácia a dielo je odovzdané.
  Doba potrebná k realizácii montáže zariadenia AQUAPOL: 3-8 hodín
  Cena: podľa zmluvy o dielo

Vysušovanie AQUAPOL – inteligentná technológia

Niektoré z našich referencií

Za našou prácou si stojíme a môžme povedať, že máme desiatky spokojných zákazníkov. Pozrite si niektoré z našich referencií v oblasti vysušovania budov, domov a bytov

Potrebujete viac informácií? Máte záujem o obhliadku? Alebo potrebujete poradiť v oblasti vysušovania? Neváhajte a kontaktujte nás!