Videá spoločnosti Aquapol prezentujúce úspechy spoločnosti, jej zakladateľa a objaviteľa tejto technológie, odkrývajú princípy fungovania jeho vynálezu a ukazujú možnosti jeho aplikácie v praxi.

Videá sú rozdelené na viacero častí z dôvodu časového obmedzenia servera