SANÁCIA VLHKÉHO MURIVA V STARÝCH BUDOVÁCH

V letných mesiacoch sa väčšina ľudí rozhodne pre rekonštrukciu prípadne renováciu svojho domu či bytu. Teplé počasie umožňuje pustiť sa aj do riešenia vážnejších stavebných problémov. Je všeobecne známe, že zrenovovať staršiu vlhkú budovu nie je vôbec jednoduché.

So zvlhnutými a plesnivejúcimi stenami, ktoré môžu skôr či neskôr poškodiť statiku budovy, si neradno zahrávať. Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejším problémom kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť.

Zemnú vlhkosť v murive treba riešiť komplexne. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a zbytočne vyvolá ďalšie práce s odstraňovaním dôsledkov. Zemná vlhkosť kapilárne stúpajúca do budov ohrozuje ich konštrukcie a má celý rad ďalších negatívnych dôsledkov:

  • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie,
  • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie,
  • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti,
  • znižuje ročne hodnotu budovy,
  • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnosť,
  • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie,
  • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažu aj vzdušnú vlhkosť
  • v konečnom dôsledku vás stojí dosť peňazí.

Aquapol – využívanie energie zemského magnetizmu

Preukázateľné výsledky pri odstránení kapilárnej stúpavosti vody v murive priniesla rakúska technológia AQUAPOL, pri ktorej sa pomocou vytvorenia extrémne slabého magnetického poľa prepolarizuje smer pohybu molekúl vody v kapilárnom systéme stavebných materiálov. Potrebnú energiu zariadenie AQUAPOL získava zo všade prítomného zemského magnetizmu. Inštalácia zariadenia je jednoduchá, nezávislá na poveternostných podmienkach, montáž je možná aj v zimnom období. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach. Súčasťou dodávky technológie sú komplexné merania vlhkosti muriva (vykonávajú sa laboratórnou metódou priamo na mieste za pomoci mikroprocesorových váh), klímy aj stupňa zasolenia muriva či omietky. Tieto merania presne informujú o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkaz, že murivo by nielen malo, ale i naozaj vysychá. Životnosť inštalovanej technológie a jej účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov. Firma AQUAPOL sa úspešne zaoberá vysúšaním muriva od roku 1985. Na Slovensku pôsobí firma AQUAPOL od roku 1993. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohto dôvodu každý tím zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Ako prvé je dôležité vykonať bezplatnú obhliadku objektu, aby firma vedela posúdiť problém a zistiť o aké vlhkosti v objekte sa jedná a následne navrhnúť aj optimálne riešenie.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár