19 ROKOV V STAVEBNEJ PRAXI

Neustále zvyšovanie cien energie v celosvetovom merítku vedie k hľadaniu jej najefektívnejšieho využitia resp. jej úspory. V stavebnej praxi sa hľadajú materiály s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. Dodatočné zatepľovanie objektov je predmetom záujmu nielen u nás, ale vo všetkých vyspelých krajinách. Vysoký podiel znehodnotenie tepelnoizolačných vlastností muriva starších budov spôsobuje jeho nežiadúcu vlhkosť.

Kapilárna vzlínavosť riešená prístrojom Aquapol

typy prístrojov aquapol - odvlhčenie kostolaO odstraňovaní tohto neduhu, vzniku jeho príčin existuje množstvo dostupných informácií. Najčastejšie sa vyskytujúca kapilárna stúpavosť vody v murive vzniká pri absencii, alebo nefunkčnosti horizontálnej izolácie základov. Jedinečným a doteraz jednoduchosťou neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne stúpajúcej vody v murive je technológia AQUAPOL. V krajine jej vzniku získala hneď po overení ocenenie ako „Objav národohospodárskeho významu“. 21.4. 1995 jej autor Ing. Mohorn Wilhelm obdržal vo Viedni za tento objav Kaplanovu medailu.

Certifikácia v Nemecku, ako aj množstvo ďalších vyznamenaní len potvrdila jej opodstatnené použitie v praxi. V SR bola po prvá raz použitá v roku 1989 pre sanáciu muriva objektu kostol v Michalku. Od tejto doby je úspešne vysušovaných u nás asi 900 objektov. Aplikácia technológie AQUAPOL nenaruší prevádzkovanie budovy, tz., bez toho aby sa robili nejaké úpravy, murivo môže začínať vysýchať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklad na jej obstaranie je často menší ako pri klasických metódach. Podstata technológie AQUAPOL spočíva v nainštalovaní AQUAPOL prístroja do objektu, ktorý sa zväčša montuje na strop v suteréne alebo prízemí.

Typy prístrojov Aquapol

Pre rok 2004 sú do SR dodávané rôzne typy AQUAPOL prístrojov, ktoré dokážu po špeciálnej montáži servisným technikom natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Súčasťou dodávky technológie AQUAPOL sú komplexné merania vlhkosti muriva (prevádza sa laboratórnou metódou priamo na mieste za pomoci mikroprocesorových váh), klímy ako aj stupňa zasolenosti muriva či omietky. Tieto merania dávajú presnú informáciu o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkazy, že murivo by nielen malo, ale aj naozaj vysýcha. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohoto dôvodu každý team zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Výsledok tejto práce musí prežiť jej tvorcov. Výsledky na cca 25 000 stavbách v Európe tomu doteraz plne nasvedčujú.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár