Aquapol a staré múry

Aquapol rieši vlhkosť v starých múroch

Aquapol rieši rôzne druhy vlhkosti.

Vlhkosť

  • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie
  • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie, 
  • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti, 
  • znižuje ročne hodnotu budovy, 
  • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnosť, 
  • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie, 
  • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažu aj vzdušnú vlhkosť 
  • Vás v konečnom dôsledku stojí dosť peňazí.

Aquapol a staré múry

O odstraňovaní tohto neduhu a vzniku jeho príčin existuje množstvo dostupných informácií. Zjednodušovanie a hľadanie najlacnejšieho spôsobu vedie často k použitiu tzv. „falošných metód“, ktoré murivo nevysušia, ale len vizuálne zakryjú vlhkostný defekt stavby. Rýchlo dosiahnutý efekt dobrého vzhľadu muriva síce vyhovuje dodávateľovi, ale v konečnom dôsledku užívateľ tieto metódy viacnásobne preplatí.

AQUAPOL

Najčastejšie sa vyskytujúca kapilárna stúpavosť vody v murive vzniká pri absencii, alebo nefunkčnosti horizontálnej izolácie základov. Jedná sa o tzv. zemnú vlhkosť. Jednou z prevratných metód na odstránenie kapilárne vzlínajúcej vlhkosti budov je metóda AQUAPOL, ktorá pracuje na magnetokinetickom princípe.

Zariadenie AQUAPOL sa zavesí na strop ako luster, prijíma gravomagnetickú energiu zeme, ktorú neustále pravotočivo polarizuje. Toto polarizované pole sa následne vysiela do priestoru, a spôsobuje, že voda v kapilárach muriva klesá späť pod úroveň podláh. Firma AQUAPOL sa úspešne zaoberá vysúšaním muriva od roku 1985. V krajine jej vzniku získala hneď po overení ocenenie ako „Objav národohospodárskeho významu“. 21.4. 1995 jej autor Ing. Mohorn Wilhelm obdržal vo Viedni za tento objav Kaplanovu medailu.

Na Slovensku pôsobí firma AQUAPOL od roku 1993. Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohto dôvodu každý team zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Ako prvé je dôležité vykonať bezplatnú obhliadku objektu, aby firma vedela posúdiť problém a zistiť o aké vlhkosti v objekte sa jedná.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár