prístroj Aquapol

Čo s vlhkými múrmi

Prístroj Aquapol

Preukázateľné výsledky pri odstránení kapilárnej stúpavosti vody v murive priniesla rakúska technológia AQUAPOL, pri ktorej sa pomocou vytvorenia extrémne slabého magnetického poľa prepolarizuje smer pohybu molekúl vody v kapilárnom systéme stavebných materiálov. Prístroj AQUAPOL sa zavesí na strop ako luster a potrebnú energiu získava zo všade prítomného zemského magnetizmu.

prístroj Aquapol

V letných mesiacoch sa väčšina ľudí rozhodne pre rekonštrukciu prípadne renováciu svojho domu či bytu. Teplé počasie umožňuje pustiť sa aj do riešenia vážnejších stavebných problémov. Je všeobecne známe, že zrenovovať staršiu vlhkú budovu nie je vôbec jednoduché. So zvlhnutými a plesnivejúcimi stenami, ktoré môžu skôr či neskôr poškodiť statiku budovy si neradno zahrávať. Okrem toho, že vlhkosť a plesne sú už na pohľad neestetické, je tu aj rad ďalších negatívnych dôvodov, prečo proti nim bojovať. Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejšou príčinou kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti.

Vzlínajúca vlhkosť preniká do pórov stavebného materiálu a ten sa premáča. Čím užšie kapiláry muriva sú, tým voda v murive stúpa vyššie. Vzlínanie je ukončené v momente, keď sa vyrovnajú kapilárne sily s gravitáciou. Odstránenie kapilárne stúpajúcej zemnej vlhkosti je potrebné v celom profile muriva. Týmto zásahom sa zlepšia jeho tepelno-izolačné vlastnosti a zvýši sa stabilita a pevnosť nosného muriva Úplné zastavenie pomalého výstupu zemnej vlhkosti do muriva je potrebné kompletne v celej zastavanej ploche sanovaného objektu. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a vyvolá zbytočne ďalšie práce s odstraňovaním dôsledkov.

Po inštalácii Aquapol prístroja

Trvalé umiestnenie prístroja v objekte názorne vyvolá efekt – magnetokinézu: Veľmi slabé usmernené magnetické pôsobenie dokáže už po dvadsiatich minútach po inštalácií AQAUAPOL prístroja v objekte meniť prudko elektropotenciál v mokrých častiach muriva aj na najvzdialenejších miestach od prístroja. Táto zmena je len kontrolným meraním pre registráciu činnosti prístroja. Presné merania vlhkosti sa prevádzajú analyzátorom vlhkosti a to po odbere vzoriek z hĺbky 10 až 30 cm.

Protokolované merania slúžia ako presné údaje sledovania vlhkostných pomerov v ďalších polročných meraniach. Stavbu, vysušovanú technológiou AQUAPOL, odovzdáva firma v suchom stave v zmysle normy ÖNORM 3355 B v definovanom čase. Súčasťou dodávky je úplné poradenstvo pre vykonanie komplexu prác potrebných pre bezchybné prevedenie vlhkostnej sanácie. Každý objekt sa posudzuje individuálne, preto je nutná bezplatná obhliadka objektu spojená s odborným poradenstvom. Pokiaľ je príčinou vlhnutia budovy vzlínajúca vlhkosť, na ktorú je systém Aquapol špecializovaný, spoločnosť vypracuje záujemcovi cenovú ponuku, prípadne odporučí aj sprievodné sanačné metódy pre odstránenie ďalších druhov vlhkosti…

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár