Aquapol - vysušovanie muriva

Aquapol a vlhkosť je preč

Pri starších stavbách s chýbajúcou či nefunkčnou horizontálnou izoláciou je najčastejšou poruchou kapilárne stúpanie zemnej vlhkosti. Zatuchnutý vzduch, výskyt plesní, vysoká vlhkosť vzduchu a nepríjemný chlad sálajúci zo stien, to všetko sú signály, že je najvyšší čas niečo podniknúť a vysušiť objekt.

Technológia Aquapol

Aquapol - vysušovanie muriva

Jedinečným a doteraz v jednoduchosti neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti je technológia AQUAPOL. Aplikácia technológie nenaruší prevádzku budovy, robí sa teda bez akéhokoľvek stavebného zásahu. Princíp spočíva v nainštalovaní AQUAPOL prístroja do objektu. Prístroj sa zväcša montuje na strop v suteréne alebo prízemí. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach.

Odvlhčenie múrou prístrojom Aquapol

Zemnú vlhkosť v murive treba riešiť komplexne. Čiastočná aplikácia dodatočných izolácií neskôr obyčajne nepríjemne prekvapí a zbytočne vyvolá ďalšie práce s odstranovaním dôsledkov. Zemná vlhkosť, kapilárne stúpajúca do budov ohrozuje ich konštrukcie a má celý rad dalších negatívnych dôsledkov:

  • je živou pôdou pre huby a iné choroboplodné plesne, ktoré ohrozujú zdravie,
  • znižuje tepelnú izoláciu, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie,
  • spôsobuje zvýšenie relatívnej vlhkosti v miestnosti,
  • znižuje ročne hodnotu budovy,
  • agresívne soli sú dopravované z pôdy do muriva aj omietky a tým znižujú ich životnost,
  • soli upchávajú póry omietky, ktorá stráca dýchaciu schopnosť, čím vlhkosť steny stúpa stále vyššie,
  • zasolené omietky následne spôsobujú zvlhčovanie muriva, pretože viažú aj vzdušnú vlhkosť
  • v konecnom dôsledku Vás stojí dost penazí.

Prístroje na vysušenie murova

Existujú rôzne typy týchto prístrojov, ktoré po špeciálnej montáži servisným technikom dokážu natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody nielen v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Hoci na zlepšenie stavu muriva je potrebné pár mesiacov pockať, zmenu vnútornej mikroklímy môžete pocítiť oveľa skôr. Skúšobné merania totiž preukázali, že pôsobením prístroja Aquapol sa zvyšuje obsah negatívnych iónov kyslíka, ktoré vo voľnej prírode vznikajú v okolí vodopádov alebo počas búrky.

Negatívne ióny kyslíka fungujú ako čistič vzduchu, pôsobia proti množeniu plesní a na ľudský organizmus pôsobia aktivujúco a osviežujúco. Merania dokázali aj redukciu zemskej rádioaktivity a negatívne žiarenia okolitého prostredia, vďaka čomu sa ľudia cítia v takomto priestore oveľa komfortnejšie, zdravšie a majú lepší spánok. Súčastou dodávky sú komplexné merania vlhkosti muriva, klímy aj stupna zasolenia muriva ći omietky. Merania presne informujú o celom priebehu vysušenia a tým vlastne prinášajú dôkaz o tom, že murivo naozaj vysýcha. Technici taktiež ponúkajú úplné poradenstvo pre vykonanie komplexu prác potrebných pre bezchybné prevedenie vlhkostnej sanácie. Životnost inštalovanej technológie a jej trvalú účinnost výrobca udáva na 70 až 100 rokov.

Priebeh sanácie trvá, v závislosti od konkrétnej situácie 1-2 roky. Počas vysúšania muriva slúži stará omietka ako zberač solí, ktoré neodišli z muriva spolu s vodou. Z toho dôvodu sa počas procesu vysúšania stav omietky ešte výrazne zhorší. Po dosiahnutí požadovanej rovnovážnej vlhkosti muriva sa však môže budova nanovo omietnuť s istotou, že problém so vzlínajúcou vlhkostou sa už nevráti. Zariadenie Aquapol má aj preventívny úcinok. Nemusíte sa obávať, že po sanácii jednej steny budovy vám po niekoľkých mesiacoch začne vlhnúť vedľajšia stena, tak ako sa to občas stáva pri iných sanačných postupoch. Každý objekt sa posudzuje individuálne, preto je nutná bezplatná obhliadka objektu spojená s odborným poradenstvom. Pokiaľ je príčinou vlhnutia budovy vzlínajúca vlhkosť, na ktorú je systém Aquapol špecializovaný, spoločnosť vypracuje záujemcovi cenovú ponuku, prípadne odporučí aj sprievodné sanačné metódy pre odstránenie ďalších druhov vlhkosti.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár