Aquapol a staré múry

Vlhké múry v starých budovách

Sanácia muriva Aquapolom

Jednoduchú a účinnú procedúru na odstránenie tohto nepríjemného problému ponúka magnetokinetická metóda sanácie, ktorá využíva prítomnosť zemského magnetizmu na vyvolanie spätného chodu vzlínajúcej vlhkosti. Na tento účel slúži systém Aquapol, ktorý funguje bez stavebného zásahu do muriva, bez elektrického prúdu a bez chemikálií.

Sanácia muriva Aquapol

Odstránenie vlhkosti metódou Aquapolu

Odstránenie nežiadúcej vlhkosti muriva stavieb je v dnešnej dobe častou potrebou hlavne pri rekonštrukcii starších objektov a požiadavky na jej kvalitu sa oproti minulosti zvýšili. Pri starších domoch vlhnutie muriva spôsobuje časom poškodená či neexistujúca izolácia spodnej stavby. Navlhnutím porézneho muriva sa podstatne zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti steny a murivo stráca aj svoju schopnosť prirodzenej regulácie vnútornej mikroklímy, pretože už nemôže „dýchať“ ani absorbovať vlhkosť zo vzduchu. V stavebnej praxi sa hľadajú materiály s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dodatočné zatepľovanie objektov je predmetom záujmu nielen u nás, ale vo všetkých vyspelých krajinách. Vlhké múry sú zároveň živnou pôdou pre plesne a huby, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie obyvateľov domu. Aplikácia technológie nenaruší prevádzku budovy. Podstatou technológie AQUAPOL je nainštalovanie špeciálneho prístroja do objektu. Prístroj sa zväčša montuje na strop v suteréne alebo v prízemí. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, nezávislá na poveternostných podmienkach, montáž je možná aj v zimnom období. Po inštalácii zariadenia AQUAPOL technik odoberie vzorky z muriva a presnou metódou zistí stupeň jeho vlhkosti.

Prvé kontrolné servisné meranie sa vykoná po 6-7 mesiacoch, kedy sa opäť zistí stupeň vlhkosti muriva a stanoví doba nasledujúceho servisu. Takto sa pokračuje až do dosiahnutia suchého normovaného stavu. Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať a následnú opravu omietok si môže zákazník naplánovať, pričom náklady na jej obstaranie sú často nižšie ako pri klasických metódach. Súčasťou dodávky je úplné poradenstvo pre vykonanie komplexu prác potrebných pre bezchybné prevedenie vlhkostnej sanácie.

Stavbu, vysušovanú technológiou AQUAPOL, odovzdáva vykonávacia firma v suchom stave v zmysle normy ÖNORM 3355 B v definovanom čase. Výsledkom použitia tejto technológie je, že sa bez ďalších nákladov a prevedenou zmenou tepelnoizolačných vlastností muriva budov, ušetrí nemalé množstvo energie. Životnosť inštalovanej technológie a jej trvalú účinnosť výrobca udáva na 70 až 100 rokov. Od roku 1985 je v Európe vysušovaných 44 000 stavieb. V Slovenskej republike má použitie tejto technológie sedemnásťročnú tradíciu.

Komplexnosť systému vysušovania

Komplexnosť riešenia vlhkostnej sanácie stavieb si vyžaduje identifikáciu a zhodnotenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich ich vodný režim. Z tohoto dôvodu každý team zástupcov medzinárodnej siete AQUAPOL vyvíja maximálne úsilie pre bezchybné riešenie každej zadanej stavby. Pretože existuje 12 rôznych druhov príčin vlhnutia muriva, je ako prvé dôležité určiť príčinu. Neváhajte o objednajte si bezplatnú obhliadku objektu.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár