Aké sú možnosti vysušovania budov?

Vlhké múry starých domov a administratívnych budov spôsobujú ich majiteľom mnoho problémov. Murivo vlhkosťou stráca svoju kvalitu a tým sa zhoršuje technický stav budovy. Vlhké múry navyše znižujú tepelnoizolačné vlastnosti, kvôli čomu rastú náklady na energie. Nepriaznivé zdravotné následky má tvorba plesní, pre ktoré je vysoká vlhkosť vzduchu ideálnym prostredím. Aké sú teda možnosti odstránenia týchto problémov?

 

Mechanické metódy na odstránenie vlhkosti

Najstaršími metódami využívanými na vysušovanie muriva sú mechanické metódy. Je to napríklad v rozoberanie muriva, vkladanie novej izolácie alebo podrezávanie muriva. Veľmi rozšírenou metódou bolo kedysi aj narážanie plechov. Ak by ste sa rozhodli pre túto metódu vysušovania, musíte dbať najmä na zachovanie statiky objektu. Aby sanácia fungovala, je takisto dôležité spojiť izoláciu podláh s izoláciami pod murivom.

 

Chemické metódy vysušovania

Najrozšírenejšou chemickou metódou je injektovanie muriva. Do muriva sa pri injektácii vložia také chemické látky, ktoré sú ťažšie ako voda. Dokážu totiž v murive zastaviť kapilárne vzlínajúcu sa vodu a tým zastaviť aj vlhnutie múrov. Táto metóda však funguje maximálne niekoľko rokov. Po tom, čo chemikálie injektované do muriva zaschnú, začnú totiž vznikať nové dutiny, ktorými môže voda stúpať a murivo opäť vlhnúť. Injektovanie muriva sa teda javí ako lacná metóda, z dlhodobého hľadiska je však nevýhodná a nákladná.

 

Elektrofyzikálne vs. magnetofyzikálne metódy vysušovania domov

Istú dobu bol veľmi obľúbený aj princíp tzv. elektroosmózy, a teda princíp založený na elektrofyzikálnych vlastnostiach. Tieto zariadenia sú však veľmi náročné na prevedenie, a preto je ich cena vysoká. Považované sú preto za finančne nákladné a navyše krátkodobo účinné. Ako ekvivalent k nim sa však osvedčili metódy založené na magnetofyzikálnych princípoch. Na takom princípe funguje aj naša technológia Aquapol.

 

Technológia Aquapol využíva magnetofyzikálne vlastnosti vody a mení smer pohybu vody. Vodu vytláča nie do muriva, ale práve naopak, späť do zeme. Toky vody sa tak prerušia, časť vody z múrov sa vráti späť do zeme a zvyšková vlhkosť sa odparí.

 

Akú dlhú životnosť má technológia Aquapol?

Keďže technológia má podobu trvalo zabudovaného prístroja, pôsobiť môže až niekoľko desaťročí. Postupom času, už v priebehu prvých pár mesiacov, však murivu vráti jeho tepelno-izolačné vlastnosti a usporí mnoho peňazí za energie. Inštaluje sa na strop, takže svojím dizajnom pripomína luster a vôbec nenarúša vzhľad interiéru. Ak máte záujem dozvedieť sa o technológií viac, prečítajte si náš nedávny článok alebo nás priamo kontaktujte. Radi vám zodpovieme na všetky otázky.