BIORID

zabraňuje zhromažďovaniu kondenzujúcej vlhkosti a tým už nevzniká žiadny problém s plesňami a hubami.

MIKROPÓRY – TAJOMSTVO ÚSPECHU

BioRid pozostáva z mnohých malých mikropórov. Tie majú funkciu prijímať vznikajúcu kondenzačnú vlhkosť a lámať povrchové napätie vody. Takto sa vlhkosť na mikropórmi vzniknutom veľmi veľkom povrchu rozloží. Vďaka týmto procesom je treba len veľmi málo energie na to, aby sa vlhkosť začala odparovať. Takto je suchý povrch zabezpečený, že netvorí podklad pre žiadne živé organizmy.

 

MENEJ ZNEČISTENIA

BioRid nátery vytvárajú len nízke povrchové napätie materiálu a táto okolnosť je rozhodujúca pri znečistení. Napätia materiálu podliehajú elektrostatickému nabíjaniu a priťahujú špinu ako magnet.

 

BioRid NEŠKODÍ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Oproti bežným náterom proti plesni je pre bezplesňový povrch rozhodujúce nielen nízke množstvo fungicídov, ale tiež zloženie a štruktúra celého materiálu. BioRid rieši problém s plesňami a hubami ešte predtým ako vznikne. BioRid nie je pre ľudí a zvieratá škodlivý.

 

KDE MOŽNO BioRid POUŽIŤ?

Všade tam, kde môže dôjsť k tvorbe plesní a baktérií. BioRid by sa nemal používať, kde je povrch trvalo vystavený účinkom tečúcej vody.

  • Priemysel: mäsiarsky a potravinársky, pivovary, pekárne, papierensky priemysel a iný spracovateľský priemysel.
  • Sklady na potraviny, chladiarne, sklady na obilie atd.
  • Podniky na chov zvierat
  • Podniky na chov prasiat a hydiny, kravíny, stajne.
  • Lode
  • Nakladacie priestory, izby pre personál.
  • Nehnuteľnosti – stropy, kúpeľne, práčovne, pivnice atď.

 

BioRid je výhodným „poistením“ proti škodám spôsobeným plesňami. Náterový systém proti plesniam a baktériám BioRid bol prihlásený k patentovaniu.

Systém pozostáva z:

  1. BioWash – jedinečná kombinácia vysoko efektívnych fungicídov, vyvinutá na sanáciu proti plesniam a baktériám a na plochy s vysokými hygienickými požiadavkami. Vysoko efektívny tu znamená nepatrnú koncentráciu fungicídov a napriek tomu vynikajúcu čistiacu vlastnosť. Bez voľných chlórových a sodných zlúčenín.
  2. BioSeal – pre sacie podklady, fungicídmi vyzbrojený základný náter, ktorý preniká do hĺbky.
  3. BioRid – nánosová hmota bez rozpúšťadiel, ktorá sa nastriekava alebo nanáša pomocou štetca na strop. Neriedi sa. Štandardná farba: biela Tónovanie: je možné disperznými sýtymi farbami

 

NÁVOD NA SPRACOVANIE

BioRid – sanačná súprava proti plesniam

Všeobecné pokyny: BioRid zabraňuje tvoreniu kondenzačnej vlhkosti na povrchu, nenahrádza však izoláciu proti zrážkovej vode alebo vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Najlepšie a najtrvalejšie výsledky dosiahnete pri čo najväčšom veľkoplošnom použití BioRidu. Pri úplnom vymaľovaní miestnosti Bioridom sa zlepší priestorová klíma, nakoľko v BioRide viazaná vlhkosť je pri vetraní lepšie odovzdávaná ako v miestnostiach s konvenčnými nátermi. Náter BioRid teda predstavuje vysokohodnotný povrch, podobný pórovitej tapete. Na oblasti, ktoré nie sú postihnuté plesňami stačí dostatočne pretretie – jednorazový vrstvový nános.

 Pokyny na prídavok náteru BioRid – iné maľovky: Na povrchy nesanované BioRidom môžu byť použité ďalšie maliarske farby, ktoré majú podobnú štruktúru ako BioRid. Prvým pracovným krokom by malo byť podľa návodu v každom prípade odstránenie plesní, aby sa predišlo neskoršiemu zašpineniu novo vymaľovanej plochy. Ako ďalší krok, v prípade, že prvý krok je vykonaný, nasleduje vymaľovanie miestnosti a následne spracovanie BioRidu. Na zabezpečenie funkčnosti BioRidu, nesmie byť náter pretretý a tapetovaný inými materiálmi. Všetky komponenty nesmú byť riedené a musia byť skladované a spracované v nemrznúcom prostredí. Potrebné náradie: špachtľa (príp. drôtená kefa), štetec, valček – dodatočne sa vyžaduje elektrické miešadlo.

KROKY SPRACOVANIA:

BioWash – čistič

Na plochy priamo postihnuté plesňami

1. odstrániť tapety – ak sú

2. BioWash natrieť minimálne 50 cm od postihnutej plochy do každej strany. Cca. 1/8 litra na 1 m2

3. približne 10-20minút nechať pôsobiť

4. ešte vo vlhkom stave odstrániť špachtľou vrstvu plesní (ak je potrebné, tento postup zopakovať)

5. ešte raz plochu natrieť a nechať vyschnúť. Cca. 1/8 l / m2

Pozor! Pri dlhodobejšom kontakte s pokožkou môže dôjsť k podráždeniu. Preto použite ochranné okuliare a rukavice. V prípade zasiahnutia oči, je potrebné vypláchnuť ich dostatočným množstvom čistej vody.

BioSeal – základný náter

Na vytvorenie podkladu – len pri savých podkladoch

6. na pl.novan. plochu naniesť BioSeal, cca. . l / m2

7. cca. 1-2 hodiny nechať vyschnúť

BioRid – náter

Konečný náter – poskytuje hotový povrch

Náter BioRid je potrebné naniesť minimálne 50 cm nad hranicu postihnutej plochy.

8. BioRid treba pred použitím pomaly premiešať. Neriediť! Tónovanie je možné dispergovanými (rozpustným vo vode) sýtymi farbami.

9. Po vrstvách naniesť valčekom alebo štetcom. Minimálne 3 vrstvy. Každú vrstvu je potrebné pred ďalším novým nánosom, podľa teploty, cca. 12 hodín nechať schnúť. Je potrebné naniesť cca. 0,75-1 kg BioRidu na 1 m2, podľa kondenzačného zaťaženia. BioRid vylučuje pri schnutí vodu, preto treba dostatočne vetrať!

10. Náradie umyť čistou vodou.

ZÁRUKA FUNKČNOSTI SYSTÉMU BioRid

KEFA Hightech, Švédsko – výrobca systému BioRid, zaručuje funkčnosť systému BioRid ohľadom na zabránenie tvorby húb a plesní príp. trvalý príjem vlhkosti a jej odovzdávanie v plynnej forme za nasledovných predpokladov:

– Nanášanie systémových komponentov musí prebiehať podľa návodu pre spracovanie sanačného setu BioRid.

– Na 1 m2 je potrebné naniesť minimálne 0,75 – 1 kg BioRidu. Po nanášaní je musí byť postarané o dostatočné kontinuálne vetranie, aby mohol materiál stuhnúť a vyschnúť. Počas tohto časového obdobia nesmie byť BioRid vystavený mrazu alebo silnej tvorbe kondenzačnej vlhkosti. Okrem toho je počas tohto obdobia v miestnosti nevyhnutné pachové zaťaženie.

– V miestnostiach je potrebná denná cirkulácia vzduchu a musí byť zabezpečený cyklický priebeh kondenzačnej a vysušovacej periódy Ošetrené plochy nesmú byť vystavené mechanickému zaťaženiu.

– Ošetrené plochy nesmú prísť do kontaktu s rozpúšťadlami alebo kyselinami a nesmú byť pretreté inými materiálmi (okrem BioRidu). Pri prípadnej kontaminácií plochy

Za týchto podmienok platí záruka navrátenia peňazí podľa prospektu.

BioRid Schimm

Ako vzniká pleseň na povrchu steny?

Vo vzduchu sa neustále nachádzajú jednotlivé plesňové spóry. Na ich rozmnoženie je potrebné rozvoj mycélia (podhubia) na vlhkom povrchu. Z toho vyklíčia opäť spóry (výtrusy), ktoré vo veľkej miere predstavujú vlastné zdravotné riziko. Povrchový kondenzát a tým aj vlhký povrch steny vznikajú preto, lebo povrchová teplota steny je vo vzťahu k obsahu vlhkosti vo vzduchu prinízka. Priestorová vzdušná vlhkosť dopadá na chladné miesta vo forme kvapiek vody – ako na fľaši z chladničky. Pomocou zlepšenia tepelnej izolácie ako aj zvýšenému kúreniu, ale aj pomocou zníženiu priestorovej vzdušnej vlhkosti (vetranie) j možné túto tvorbu kondenzácie ovplyvniť, poprípade úplne zabrániť. Dlhoročné skúsenosti ukázali, že vďaka nevýhodným okrajovým podmienkam (napr. vysoká zvyšná stavebná vlhkosť, veľmi nepriepustné okná a pod.) s vetraním samé problém nevyriešia. Rýchlu a účinnú pomoc je však možné dosiahnuť pomocou náteru BioRid. BioRid pôsobí nezávisle či je príčinou chybné správanie sa užívateľa alebo stavebno-technické nedostatky.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár