Ako sa zbaviť vlhkého muriva pomocou elektronickej (magnetokinetickej) vysokofrekvenčnej metódy?

Elektronické vysokofrekvenčné metódy vysušovania budov sa využívajú predovšetkým pri murive poškodenom vplyvom zemnej vlhkosti. Aj keď sú k týmto metódam mnohí skeptickí, z dlhodobého hľadiska vykazujú najefektívnejšie a najviditeľnejšie výsledky. Ako v skutočnosti fungujú, aké sú ich najväčšie výhody a za aké časové obdobie môžete očakávať zlepšenie?

 

Ako fungujú elektronické vysokofrekvenčné metódy vysušovania?

 

Elektronické vysokofrekvenčné metódy majú pôvod v objavoch Nikolu Teslu. Spočívajú na rezonančnom pôsobení elektromagnetického vlnenia, ktoré vyvoláva zmeny pohybu aj tých najmenších častíc hmoty. V tomto prípade sú to častice vody. Technológia ich vytláča z vlhkého muriva späť do zeme a tým sa múry prirodzene vysušujú.

 

Podľa spôsobu získavania vstupnej energie do zariadenia môžeme vysokofrekvenčné metódy vysušovania muriva rozdeliť na dve skupiny: prvou sú technológie napájané klasickým zdrojom energie, ako napríklad Hydropol, Drypol Osmodry. Druhou sú prístroje využívajúce ako zdroj zemský magnetizmus, medzi ktoré zaraďujeme aj našu technológiu Aguapol.

 

Výhody vysušovania, ktoré určite oceníte

 

Najväčšou výhodou magnetických vysokofrekvenčných metód, a teda predovšetkým technológie Aquapol, je jej pomerne rýchla a jednoduchá aplikácia. Okrem toho je to aj skorší čas vysušenia konštrukčného materiálu, ktorý je oproti iným technológiám skutočne nízky. Doba vysušovania sa líši v závislosti od hrúbky poškodeného muriva a taktiež od skutočnosti, do akej miery je murivo zavlhčené.

 

 

Vysušovanie v praxi trvá v priemere jeden až tri roky. Počas neho sú však pravidelne vykonávané merania obsahu vody v murive, ktoré potvrdzujú priebeh vysušovania. Celý priebeh vysušovania nájdete tu.

 

O murivo je potrebné sa starať neustále

 

Mnohí ľudia si myslia, že keď už je raz budova postavená, netreba sa o ňu viac starať. Opak je však pravdou. Stále častejšie sa totiž stretávame s problémami spôsobenými akumuláciou vody v podloží stavieb. Dvojnásobne to platí v posledných rokoch, kedy sa v Európe výrazne zvýšila hladina zrážok a povodní, ktoré budovám vôbec neprospievajú.

 

Ochrana pred poškodzovaním muriva a stavebného materiálu vodou by teda mala byť súčasťou našej každodennej činnosti. Je dôležité sledovať stav budovy, aby sa prípadné problémy s vlhkosťou v múroch mohli riešiť skôr, ako bude príliš neskoro. Ak potrebujete poradiť, prípadne odkonzultovať stav vašej stavby, určite nás neváhajte kontaktovať.