Efektívne metódy sanácie: Porovnanie technológie Aquapol s injektážou

Vlhnutie múrov trápi mnoho domácností a firiem. Príčin môže byť hneď niekoľko. Najčastejšou je chýbajúca „časom odídená“ vodorovná izolácia spodnej stavby. Rozhodli sme sa preto pre vás porovnať dve rozdielne metódy sanácie budov, aby ste sa s vlhnutím múrov popasovali čo najefektívnejšie. V súčasnosti poznáme mnoho spôsobov riešenia kapilárne vzlínajúcej  vlhkosti. Vybrať si možno spomedzi mechanických metód, elektrofyzikálnych a magnetokinetických technológií či chemických metód. Pozrite sa na porovnanie injektáže murivamagnetokinetickej metódy Aquapol.

 

Aký je rozdiel medzi technológiou Aquapol a injektážou?

 

S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy.

 

Jedným zo spôsobov, ako túto vlhkosť eliminovať, je injektážna metóda vysušovania. Vytvorí tzv. hydroizolačnú clonu, a to formou napúšťania muriva vode odpudzujúcimi alebo vode nepriepustnými materiálmi. Injektáž môže byť tlaková alebo beztlaková. Na základe druhu stavebného materiálu a rozsahu poškodenia je potrebné zvoliť správny druh injektáže a injektážnu technológiu. Vo všeobecnosti sa jedná o  vyvŕtanie dier, do ktorých sa následne vtláča injektážna pasta.

 

Od druhu sanovaného muriva sa potom určuje spôsob vháňania injektážnej pasty. V prípade kamenných alebo betónových murív je potrebné použiť tlakovú injektáž kde sa injektážny krém vháňa do konštrukcie tlakovými prístrojmi. Na dosiahnutie čo najväčšej účinnosti je potrebné previesť obojstrannú injektáž.

 

Technológiu Aquapol zaraďujeme medzi magnetokinetické technológie. Predstavuje ju zariadenie pripomínajúce luster. Ide o metódu vysušenia muriva bez priameho stavebného zásahu do muriva, bez elektrickej energie a bez použitia chémie. Nie je teda škodlivá pre človeka ani pre životné prostredie.

 

 

Toto zariadenie vysiela do priestoru slabé ale účinné pole gravomagnetického charakteru, ktoré spôsobí tak, že otočí molekuly vody v kapilárnom systéme muriva v smere gravitácie. Rozličné soli, ktoré sa nachádzajú vo vodnom roztoku muriva sa čiastočne odparujú v zóne odparovania a veľká časť putuje s vlhkosťou späť do zeme, odkiaľ pôvodne prišli.

 

Pri takomto spôsobe vysušovania sa veľká časť soli vyplavuje aj vo fáze odparovania, aj vo fáze odvlhčovania. Tým si kapilárny systém steny zachováva priedušnosť a vzduchové póry. Keďže už nie sú upchaté soľami a vlhkosťou, výrazne sa zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti muriva. Vzhľadom na to, že vlhkosť odchádza z muriva dvomi cestami, a to odparovaním a vracaním sa prostredníctvom kapilárného systému muriva späť do zeme, dochádza k rýchlejšiemu vysušeniu ako pri klasických metódach vysušenia. Celý postup si môžete prečítať v tomto článku.

 

Ktorá metóda vysušovania budov je finančne výhodnejšia?

 

Kvalitná chemická injektáž, ktorá je robená obojstranne a pod tlakom, sa finančne vyrovná a najčastejšie prevyšuje cenu technológie AQUAPOL. Jej životnosť sa pritom pohybuje od 5 do 10 rokov. Po tomto období je nutné celý proces znovu zopakovať.

 

Technológia Aquapol má dlhodobé účinky, a preto nie je nutné do nej investovať viackrát. Záruka na funkčnosť technológie je 20 rokov a životnosť technológie sa predpokladá na 50 – 70 rokov.  O dlhodobej účinnosti sa môžete presvedčiť aj v  tomto odkaze.

 

Pokiaľ vás naša magnetokinetická metóda sanácie zaujala, prečítať si môžete aj náš starší článok, v ktorom sme detailne popísali, ako funguje. Nájdete ho na tomto odkaze. V prípade vašich ďalších otázok ohľadne montáže, ceny či účinkov nás neváhajte nezáväzne kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formuláru.